Periodieke gift TalentFund

Periodieke gift ESL TalentFund

Periodieke gift particulieren

Indien u echt structureel wilt bijdragen aan onze faculteit is een periodieke gift aan Erasmus School of Law (ESL) de beste optie.  De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een Algemeen Nut Beogende Instelling, daarmee heeft de EUR een zogenaamde ANBI-status. Erasmus School of Law heeft als onderdeel van de EUR ook de ANBI-status. Uw gift aan ESL is dus een gift aan een ANBI. U kunt een periodieke gift aan ESL doen vanaf een minimumbedrag van 75 euro per jaar. U heeft daarbij de volgende praktische informatie (eventueel) nodig:

  • KvK-nummer:  24495550
  • RSIN-nummer: 800216295

Deze gift is aftrekbaar. Het voordeel van een periodieke gift voor u is dat de gift volledig aftrekbaar is (er geldt dus geen drempel- of maximum bedrag zoals bij een eenmalige gift wel het geval is). Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt tot 52% van het gedoneerde bedrag in mindering op de door te betalen inkomstenbelasting. Een periodieke gift is aftrekbaar als:

  • U de gift heeft laten vastleggen in een notariële of onderhandse akte;
  • U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of kwalificerende vereniging die in de notariële of onderhandse akte wordt genoemd;
  • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde ANBI;
  • De gift uiterlijk bij uw overlijden stopt;
  • U geen tegenprestatie van de ANBI ontvangt voor de gift.

Via dit formulier kunt u direct een onderhandse akte opmaken. U kunt uw gedeelte van de akte invullen en de akte opsturen naar Erasmus Universiteit Rotterdam
T.a.v. de heer mr. M.L.M. Roos, kamer H07-18
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam  Wij vullen de akte aan en zullen een exemplaar terugsturen voor uw eigen administratie. Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neemt u dan contact met op met Martijn Roos.

Rekenvoorbeeld
U doet een periodieke donatie van €10.000, verdeeld over vijf jaarlijkse termijnen. Daarmee wordt een jaarlijkse aftrekpost van €2.000 gerealiseerd. Wanneer uw verzamelinkomen in de hoogste tariefschijf van box 1 valt (52 procent), kost deze schenking u jaarlijks netto €960 (52% van €2.000 = €1.040).

Periodieke gift bedrijven (bedrijfsmecenaat)

Als u als ondernemer een periodieke gift of een periodieke sponsorbijdrage doet, is deze voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting aftrekbaar indien de bijdrage een zakelijk belang heeft. Bij sponsoring is het zakelijk belang bijvoorbeeld de naamsbekendheid aan uw bedrijf die ESL als tegenprestatie geeft. Ook zonder een sponsorovereenkomst kan een bijdrage een zakelijk belang hebben, zoals de versterking van uw interne of externe bedrijfsimago, waardoor uw gift als gewone kostenpost aftrekbaar is.

Fiscale aspecten van bedrijfsgiften
Als de gift geen zakelijk karakter heeft (en evenmin kan worden gekwalificeerd als een niet-zakelijke uitdeling aan de aandeelhouder) zijn uw bedrijfsgiften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals Erasmus School of Law als onderdeel van de Erasmus Universiteit, aftrekbaar. De aftrekbaarheid is echter gemaximeerd op 50% van de jaarwinst, met een maximum van 100.000 euro. Meer geven mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet aftrekbaar. Wanneer de schenkende vennootschap is opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is dat van invloed op de hoogte van de fiscale winst en daarmee mogelijk ook op de omvang van de maximaal in aanmerking te nemen giftenaftrek.

* Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Erasmus School of Law geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze informatie en negatieve gevolgen als gevolg van het nemen of nalaten van acties op grond van deze informatie. De bovenstaande informatie is algemeen geldend. Raadpleeg voor de fiscale gevolgen in uw eigen specifieke situatie uw belastingadviseur.