Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Logo van het ESBL

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland. Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

ESBL Nieuws

Meer nieuws
 • ESBL participeert nationaal: sessie Rli

  Op 7 februari jl. was Arjen Schep in Den Haag te gast aan tafel bij een sessie georganiseerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

 • ESBL presenteert lokaal: VNG-congres

  Op 19 en 20 maart jl. heeft Jan Monsma op het VNG-congres presentaties gehouden.

 • ESBL opereert internationaal: Palestina

  Arjen Schep is namens het ESBL betrokken bij een driejarig project van VNG international waarbij in negen gemeenten binnen de Palestijnse gebieden een pilot wordt uitgevoerd.

ESBL Evenementen

 • Foto van zonnepanelen

  Workshop Summer Labs

  Arjen Schep verzorgt op 27 juni a.s. in de serie Summer Labs van de Erasmus Academie een workshop rond lokale belastingen en duurzaamheid. 

Ontvangt u de ESBL-nieuwsbrief al?

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en evenementen van het ESBL? Meld u dan aan voor de ESBL-nieuwsbrief! U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Robert Kastelein (kastelein@law.eur.nl).

Themadossiers

Erasmusbeeld op de EUR
Internationaal
Alle publicaties
Hervorming gemeentelijk belastinggebied
Alle publicaties