Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Foto van ESBL - Logo 16x9

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland. Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

ESBL Nieuws

Meer nieuws

ESBL Evenementen

  • Foto van BIZ-webinar ESBL

    BIZ-webinar

    Op maandag 8 juni 2020 van 9.00 tot 10.30 uur organiseert het BIZ-hulploket een webinar voor alle ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten in Nederland.

  • Thumbnail

    Symposium Calgary (Canada)

    Op 23 en 24 november a.s. vindt de 15e editie van het Mass Appraisal Valuation Symposium plaats in Calgary (Canada), waarbij Arjen Schep een presentatie zal geven.

Ontvangt u de ESBL-nieuwsbrief al?

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en evenementen van het ESBL? Meld u dan aan voor de ESBL-nieuwsbrief! U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Robert Kastelein (kastelein@law.eur.nl).

Lange Termijn Agenda

Anneke Monsma neemt namens het ESBL zitting in de redactieraad van de Lange Termijn Agenda Belastingen. Doel van deze agenda is het signaleren van ontwikkelingen in de komende jaren op het gebied van gemeentelijke belastingen. Neem eens een kijkje op www.ltabelastingen.nl.

Themadossiers

Internationaal
Hervorming gemeentelijk belastinggebied