Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Laatste publicaties

Titel: 'De modelakte zonnepanelen en de Wet WOZ'
Wie: A.P. Monsma
Waar: Vastgoed Fiscaal en Civiel 2019/6

Titel: ‘Housing taxation in the Netherlands’
Wie: A.P. Monsma en S.J.C. Hemels
Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 6, pp. 63-85

Titel: ‘Municipal Environmental taxes in The Netherlands’
Wie: A.W. Schep
Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 8, pp. 111-123

Titel: 'Open versus Closed Competence to Tax: A Comparative Legal Study of Municipal Taxes in Belgium and the Netherlands'
Wie: M. de Jonckheere, A.W. Schep en A.P. Monsma
Waar: Intertax Volume 47 (2019), Issue 5, pp. 468-489
Omschrijving: In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de lokale belastingsystemen van Nederland en België, waarbij onderzocht wordt in hoeverre de lokale autoriteiten over bevoegdheden beschikken om lokale belastingen te heffen binnen de nationale wetgeving en jurisprudentie.

Titel: ‘Interlokaal 2019, nr.1’
Wie: R.H. Kastelein en A.P. Monsma
Waar: Belastingblad 2019/151
Omschrijving: Eerste aflevering van Interlokaal van 2019 met daarin een beschouwing over de proceskostenvergoedingen in WOZ-procedures van de hand van Robert Kastelein en Anneke Monsma, en een overzicht met recent verschenen publicaties en verrichte activiteiten van het ESBL.

Titel: CO2-heffing: #hoedan?’
Wie: A.W. Schep
Waar: Column in de rubriek ‘Uitvergroot’ van Vakstudie Nieuws, V-N 2019/17.0
Omschrijving: Dit artikel omschrijft de vragen die spelen bij de door het kabinet gepresenteerde CO2-heffing voor de industrie.