Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Lopend onderzoek

 • Onderzoek gebiedsgerichte toepassing OZB voor warmtenet
  Het ESBL onderzoekt voor de gemeente Groningen de mogelijkheid om voor de financiering voor de aanleg van een warmtenet, de Onroerende Zaakbelasting (OZB) als inningsinstrument toe te passen. Daarbij wordt met name gekeken in hoeverre het mogelijk is om via de OZB gebiedsgericht (die gebieden waar een warmtenet komt) te heffen. Eveneens zal worden onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van het inzetten van de OZB versus een baatbelasting. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase.
   

 • Decentralisatie van property tax in Palestina
  VNG international is een project gestart in de Palestijnse Gebieden waarin in een 9-tal gemeenten op de West Bank een pilot wordt gestart met een gedecentraliseerde property tax. Arjen Schep participeert in dit project namens het ESBL. De pilot moet uiteindelijk resulteren in een roadmap voor decentralisatie van property tax naar alle 140 Palestijnse gemeenten.

   
 • Woninggebonden financiering met baatbelasting
  Het ESBL werkt samen met een consortium van partijen onder aanvoering van De Woonpas aan de ontwikkeling van een gemeentelijk instrument voor woninggebonden financiering van verduurzaming van woningen.

   
 • Onderzoek duurzaamheid en ozb bij objecten in de haven
  Het ESBL onderzoekt met en voor de gemeente Rotterdam de mogelijkheden om in de WOZ-waardering en de ozb rekening te houden met duurzaamheidsinvesteringen die (deels verplicht) worden gedaan aan objecten in de haven van Rotterdam.