Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Lopend onderzoek

Decentralisatie van property tax in Palestina

In Palestina vindt een onderzoek door VNG International plaats naar verbetering en decentralisering van de property tax aldaar. Namens het ESBL participeert Arjen Schep in dit onderzoek.

Onderzoek voor Ministerie van I&W

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ESBL opdracht gegeven te onderzoeken of maatregelen die waterschappen treffen om klimaatneutraal te worden, passen binnen het huidige systeem van waterschapstaken en- heffingen, of dat hiervoor de wet zou moeten worden aangepast. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jan Monsma en Anneke Monsma.

Baatbelasting 2.0

In opdracht van de BEL-combinatie doet Arjen Schep namens het ESBL een haalbaarheidsonderzoek naar financiering van energetische maatregelen voor woningen met baatbelasting. Naast het in kaart brengen van de mogelijkheden voor verduurzaming van bestaande woningen met de huidige regeling van baatbelasting, worden ook voorstellen gedaan voor aanpassing van de bestaande wettelijke regeling (Baatbelasting 2.0).