Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Lopend onderzoek

Decentralisatie van property tax in Palestina

VNG international is een project gestart in de Palestijnse Gebieden waarin in een 9-tal gemeenten op de West Bank een pilot wordt gestart met een gedecentraliseerde property tax. Arjen Schep participeert in dit project namens het ESBL. De pilot moet uiteindelijk resulteren in een roadmap voor decentralisatie van property tax naar alle 140 Palestijnse gemeenten.

Woninggebonden financiering met baatbelasting

Het ESBL werkt samen met een consortium van partijen onder aanvoering van De Woonpas aan de ontwikkeling van een gemeentelijk instrument voor woninggebonden financiering van verduurzaming van woningen. Er wordt dit voorjaar gestart met een pilot in de gemeenten Bergen en Dalfsen.