Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Lopend onderzoek

Erfpachtcorrectie Amsterdam
Jan Monsma werkt namens het ESBL mee aan een onderzoek van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de erfpachtcorrectie aldaar.

Onderzoek bekostiging warmtenet Drechtsteden
Het ESBL onderzoekt voor de Drechtsteden de mogelijkheid van bekostiging van de aanleg van een nieuw warmtenet met baatbelasting. Het aan te leggen warmtenet biedt een duurzamer alternatief voor de warmtevoorziening van woningen. De Drechtsteden gaat voortvarend aan de slag met de uitvoering van het Klimaatakkoord en zoekt actief naar praktische handvatten en mogelijkheden hiervoor. Dit onderzoek maakt deel uit van deze zoektocht.

Onderzoek duurzaamheid en ozb bij objecten in de haven
Het ESBL onderzoekt met en voor de gemeente Rotterdam de mogelijkheden om in de WOZ-waardering en de ozb rekening te houden met duurzaamheidsinvesteringen die (deels verplicht)worden gedaan aan objecten in de haven van Rotterdam.

Decentralisatie van property tax in Palestina
VNG international is een project gestart in de Palestijnse Gebieden waarin in een 9-tal gemeenten op de West Bank een pilot wordt gestart met een gedecentraliseerde property tax. Arjen Schep participeert in dit project namens het ESBL. De pilot moet uiteindelijk resulteren in een roadmap voor decentralisatie van property tax naar alle 140 Palestijnse gemeenten.

Woninggebonden financiering met baatbelasting
Het ESBL werkt samen met een consortium van partijen onder aanvoering van De Woonpas aan de ontwikkeling van een gemeentelijk instrument voor woninggebonden financiering van verduurzaming van woningen. Er wordt dit voorjaar gestart met een pilot in de gemeenten Bergen en Dalfsen.