Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Nieuws

 • ESBL presenteert voor Indonesië

  Op woensdag 19 mei jl. hield Arjen Schep een presentatie met de titel 'Strategies for Property Tax reform'.

 • ESBL is jarig: 30 jaar!

  Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden is opgericht op 12 april 1989, en bestaat daarmee 30 jaar.

 • ESBL participeert nationaal: sessie Rli

  Op 7 februari jl. was Arjen Schep in Den Haag te gast aan tafel bij een sessie georganiseerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

 • ESBL presenteert lokaal: VNG-congres

  Op 19 en 20 maart jl. heeft Jan Monsma op het VNG-congres presentaties gehouden.

 • ESBL opereert internationaal: Palestina

  Arjen Schep is namens het ESBL betrokken bij een driejarig project van VNG international waarbij in negen gemeenten binnen de Palestijnse gebieden een pilot wordt uitgevoerd.