Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Stichting J.H. Christiaanse

Gelijktijdig met de instelling van het ESBL in 1992 is de bijzondere leerstoel Heffingen lokale overheden in het leven geroepen op initiatief van een aantal grote gemeenten, de Bank Nederlandse Gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Hiertoe werd de Stichting J.H. Christiaanse opgericht, die is vernoemd naar de voormalige Rotterdamse hoogleraar belastingrecht. Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse ziet toe op het financiële en organisatorische reilen en zeilen van het ESBL.

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de samenwerkingsverbanden Drechtsteden, Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW, gevestigd te Klaaswaal) alsmede de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingheffing (LVLB) zijn op dit moment de sponsoren van de Stichting J.H. Christiaanse en dragen grotendeels zorg voor de financiering van de activiteiten van de leerstoel en het ESBL.

Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam

Functie

Namens

dhr. A. Hartog

MBA CM CAM CQM CIRM CBPM

voorzitter

Samenwerkingsverband Drechtsteden

dhr. drs. W. Drijver MBA

secretaris/penningmeester

Gemeente Rotterdam

dhr. P. van Heerwaarde

lid

Gemeente ’s-Gravenhage

dhr. mr. drs. J.G. Bakker MPM

 

Gemeente Amsterdam

dhr. R.S. Heij MBA

lid

SVHW

dhr. prof. dr. R.N.G. van der Paardt

lid

Fiscaal-economische groep (ESE)

mw. prof. dr. S.J.C. Hemels

lid

Sectie Belastingrecht (ESL)

vacant

lid

LVLB

Prof. dr. J.A.  Monsma

adviserend lid

Wetenschappelijk directeur ESBL

Het bestuur wordt ondersteund door dhr. mr. P. Goud.