Themadossier Overig

Overige onderzoeks-output die niet binnen de specifieke thema’s geschaard kan worden, wordt hier vermeld. Het betreft bijvoorbeeld specifieke onderzoeksopdrachten van gemeenten en waterschappen of losse artikelen, columns en voordrachten.

 • Bekijk hier de publicaties van 2018.

  • Titel: 'Interlokaal 2018, nr. 1'
   Waar: Belastingblad 2018/303
   Wie: R.H. Kastelein
   Omschrijving: Verslag van de studiemiddag over rechtsbescherming. Verder: nieuws en een overzicht van de wetenschappelijke activiteiten.

   Titel: ‘Onderzoek naar de rioolheffing in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard’
   WaarESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Onderzoek naar de rioolheffing. Dit in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.

   Titel: ‘Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen’
   Waar: MBB 2018/12, p. 521-531
   Wie: F.J.H.L. Makkinga, A.W. Schep & V. Mok.

 • Bekijk hier de onderzoeken van 2017.

  • Titel: ‘Juridische toets amendement ChristenUnie in verband met ondernemersfonds Teylingen’
   Door: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Bekostiging centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen’
   Door: J.A. Monsma

  • Titel: ‘Interlokaal 2017, nr.1’
   Waar: Belastingblad 2017/153
   Wie: A.P. Monsma
   Omschrijving: Nieuws van het ESBL, verslag van de studiemiddag over de toekomst van de gemeentefinanciën, verschenen publicaties en vooraankondiging studiemiddag.

    

   Titel: ‘Beschouwing Initiatiefwetsvoorstel Veldman: Haagse visie op decentralisatie?’
   Waar: Belastingblad 2017/153
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Tweede Kamerlid H. Veldman doet initiatiefvoorstel om gemeenten te verplichten rioolheffing en afvalstoffenheffing van de gebruiker te heffen. Is het aannemen van dit voorstel verstandig?

    

   Titel: ‘Als belastingadvieskantoren mede de onderzoeksagenda op je universiteit bepalen’
   Waar: Vakstudie-Nieuws (V-N) 2017/30.0
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Over geloofwaardigheid en transparantie van wetenschappers die tevens verbonden zijn aan belastingadvieskantoren.

 • Bekijk hier de publicaties van 2016.

  • Titel: ‘Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten’
   Waar: Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016, M. De Jonckheere (red.), Brugge: die Keure, p. 31-45
   Wie: A.W. Schep

 • Bekijk hier de onderzoeken van 2015.

  • Titel: ‘Retributieregeling binnen ondernemersfonds Teylingen’
   Door: A.W. Schep

 • Bekijk hier de publicaties van 2014.

  • Titel: 'Vergoedende heffingen van Nederlandse gemeenten’
   Waar: Hoofdstuk 4 in het Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2013-2014, Vergoedende regionale en lokale heffingen, (red. M. De Jonckheere), Brugge: Die Keure 2014, p. 81-127
   Wie: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Navorderen van belastingen door gemeenten: voorzichtigheid geboden!’
   Waar: Belastingblad 2014/232
   Wie: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Death Tax’
   Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/30.0
   Wie: A.W. Schep

 • Bekijk hier de publicaties van 2013.

  • Titel: ‘Jaaroverzicht gemeentelijke belastingen’
   Waar: V-N 2013/1.23
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Jaaroverzicht Milieuheffingen’
   Waar: V-N 2013/1.26
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Jaaroverzicht Waterschapsheffingen’
   Waar: V-N 2013/1.25
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Proceskostenvergoeding en no cure no pay: een overzicht’
   Waar: Belastingblad 2013/477
   Wie: A.W. Schep