Research Excellence Initiatives

Publications

  • Mevis, P.A.M., Postma, L, Habets, M.G.J.L., Rietjens, J., van der Heide. (2016) Advance directives requesting euthanasia in the Netherlands: do they enable euthanasia for patients who lack mental capacity? Journal of Medical Law and Ethics, 4, 127-140.
  • P.A.M. Mevis, (2016) ‘Over de randen van de euthanasiewetgeving’, Delikt en Delinkwent 35, 373-385.

  • Mevis, P.A.M. (2015) Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2015, ecli:nl:gharl:2015:3444 (hulp bij zelfdoding door niet-arts; Heringa-zaak, overmacht), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 39, 472-490.
  • Mevis, P.A.M. & Postma, L. (2016). Kroniek rechtspraak strafrecht. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1, 24-36.
  • Mevis, P.A.M., Bakker, S.R., Postma, L. & Verbaan, J.H.J. (2014). Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten: een jurisprudentieonderzoek. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law.
  • Postma, L. & Mevis, P.A.M. (2014). Noot bij: Regionale toetsingscommissie euthanasie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014-50, Oordeel 2014-2, p.723-735.

Prof. Dr. Mevis and Prof. Dr. Van der Heide both contributed to a rapport, written at the request of the Dutch ministry of Health, Welfare and Sport and the Dutch Ministry of Security and Justice, considering a legal change in physician-assisted dying with regards to people who are tired of life. 

  • Voltooid leven, Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Rapport van de Commissie Voltooid leven, tot advies aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk Veiligheid en Justitie, Den Haag, januari 2015.