Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Lopend onderzoek

  • Bonaire

Het ESBL doet onderzoek naar de hervorming van het lokale belastinggebied in Bonaire. Dit, in samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire.

  • Sint Eustatius

Aan het ESBL is gevraagd een projectvoorstel te doen aan het openbaar lichaam Sint Eustatius. Het betreft de fiscaal-juridische ondersteuning bij de vaststelling van fiscale eilandsverordeningen. Opdrachtgever is het openbaar lichaam Sint Eustatius.

  • Palestina

VNG international is een project gestart in de Palestijnse Gebieden waarin in een 9-tal gemeenten op de West Bank een pilot wordt gestart met een gedecentraliseerde property tax. Arjen Schep participeert in dit project namens het ESBL. De pilot moet uiteindelijk resulteren in een roadmap voor decentralisatie van property tax naar alle 140 Palestijnse gemeenten.

  • Woninggebonden financiering met baatbelasting

Het ESBL werkt samen met een consortium van partijen onder aanvoering van De Woonpas aan de ontwikkeling van een gemeentelijk instrument voor woninggebonden financiering van verduurzaming van woningen.