Research Programmes
Fiscale autonomie en haar grenzen

Fiscale autonomie en haar grenzen

Programmaleider: Prof. dr. S.J.C. Hemels

Het onderzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen is op 1 januari 2008 gestart. Het onderzoeksprogramma is in onderzoeks-fte’s weliswaar erg klein, maar dit geeft geen goed beeld van de werkelijke onderzoekscapaciteit.In totaal zijn namelijk 40 personen bij het onderzoeksprogramma betrokken. Onderzoekers met een 0-aanstelling, gastvrijheidsovereenkomst of onderwijsaanstelling leveren een substantiële bijdrage aan het onderzoek die in de fte’s niet terug te vinden is. Het onderzoeksprogramma is iedereen, zowel onderzoekers als externe financiers (in diverse gevallen zijn dit de onderzoekers zelf) die deze onbezoldigde bijdragen mogelijk hebben gemaakt, zeer dankbaar. Dit door derden gefinancierde onderzoek verklaart ook het opmerkelijke feit dat met een zeer klein aantal fte in 2016 weer een mooie output is gerealiseerd: 41 wetenschappelijke publicaties en 144 professionele publicaties.

Tevens wordt samengewerkt met de onderzoekers van het Fiscaal Economisch Instituut dat is verbonden aan de Erasmus School of Economics (ESE), onder meer in de Stichting Europese Fiscale Studies.

Voor onderzoekers die zich met het belastingrecht bezighouden, is het van belang om niet alleen aan het wetenschappelijke discours deel te nemen, maar om de verworven kennis ook met de samenleving te delen. Door middel van vakpublicaties en deelname aan seminars richten de onderzoekers zich op praktijkfiscalisten werkzaam bij onder meer de rechterlijke macht, de adviespraktijk, de Belastingdienst, de fiscale advocatuur en het Ministerie van Financiën. Het contact met het bredere, niet-fiscale publiek is diverse malen gemaakt door optredens in nationale en zelfs internationale media en het verzorgen van lezingen. Op deze wijze geven de onderzoekers niet alleen invulling aan hun wetenschappelijke taak, maar ook aan hun maatschappelijke opdracht.