Research Institutes
IvO Center for Financial law & Governance

Taakinvulling

ICFG geeft invulling aan haar missie door:

  • regelmatig seminars en symposia te organiseren rondom een actueel vraagstuk op het gebied van financieel recht en governance in de financiële sector;
  • wetenschappers en praktijkprofessionals uit te nodigen hun inzichten te bundelen in publicaties en nader onderzoek te doen (eveneens in opdracht van derden) naar actuele ontwikkelingen in de financiële sector;
  • een online platform te creëren, waarop inzichten op het gebied van financieel recht en governance kunnen worden uitgewisseld;
  • algemene en cursussen op maat te verzorgen.