Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Current facets (Pre-Master)

Logo van het ESBL

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland. Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

ESBL Nieuws & Evenementen

ESBL actief in Palestina

Arjen Schep is namens het ESBL betrokken bij een driejarig project van VNG international. Dit project omvat het opzetten en uitvoeren van een aantal pilots in verschillende gemeenten binnen Palestina. In deze pilotgemeenten zal de nu centraal geheven property tax worden gedecentraliseerd. Het is de bedoeling dat deze gemeenten in 2020 voor het eerst zelf property tax gaan heffen. De pilots hebben als doel om een Road Map te ontwikkelen voor verdere decentralisatie van de property tax in de Palestijnse gebieden.

 

Themadossiers

Erasmusbeeld op de EUR
Internationaal
Alle publicaties
Hervorming gemeentelijk belastinggebied
Alle publicaties