Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Laatste publicaties

Titel: ‘Belastingfaciliteiten voor de creatieve industrie’
Waar: Weekblad voor Fiscaal Recht 2018/6
Wie: A.P. Monsma, M. Tydeman-Yousef
Omschrijving: Verslag van het seminar ‘Fiscale autonomie en haar grenzen’ van de Erasmus School of Law, gehouden op 12 oktober 2017 te Rotterdam.

Titel: ‘Circulaire economie en afvalstoffenheffing’
Waar: Belastingblad 2018/98
Wie: A.P. Monsma
Omschrijving: D.m.v. afvalstoffenheffing en andere heffingen zou circulaire economie, als deelthema van duurzaamheid, gestimuleerd kunnen worden.

Titel: ‘Gebouwgebonden financiering van energetische maatregelen voor woningen: naar een baatbelasting 2.0?’
Waar: Belastingblad 2018/96
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Woningen moeten duurzamer. Daarvoor is (gebouwgebonden) financiering nodig. In hoeverre kan de gemeentelijke baatbelasting hierbij een rol spelen?

Titel: ‘Gratis parkeren voor Teslarijders’
Waar: Column in de rubriek ‘Uitvergroot’, V-N 2018/23.0.
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Gemeenten zetten fiscale middelen in om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Maar wordt daarbij daadwerkelijk een positieve bijdrage aan het klimaat geleverd?

Titel: ‘Lokale belastingen en duurzaamheid’
Waar: Essay geschreven in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Lokale heffingen kunnen het duurzaamheidsbeleid van gemeenten een impuls geven. Onderzocht moet worden wat de effecten hiervan zijn.

Titel: ‘Heffingen kunnen altijd groener’
Waar: Binnenlands Bestuur 2018, week 14, p. 54-57.
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Samenvatting van het essay dat Arjen Schep heeft geschreven voor de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Titel: ‘Geef gemeenten regie bij duurzaam wonen’
Waar: SC Krant (SdU) van 15 mei 2018, nr. 8, p. 6.
Wie: A.W. Schep, T. Smit
Omschrijving: Arjen Schep en Tijmen Smit pleiten ervoor gemeenten de regie te geven bij het verduurzamen van particuliere woningen. Hoe kan dit financieel worden uitgewerkt?

Titel: ‘Bekostiging centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewas-beschermingsmiddelen’
Waar: ESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
Wie: J.A. Monsma
Omschrijving: Hoe kan de centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewas-beschermingsmiddelen worden bekostigd? Onderzoek in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Titel: ‘Onderzoek naar de rioolheffing in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard’
Waar: ESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
Wie: J.A. Monsma
Omschrijving: Onderzoek naar de rioolheffing. Dit in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.