Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Lopend onderzoek

  • In opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) schrijft Arjen Schep een essay getiteld 'Duurzaamheid en lokale belastingen'.
  • In opdracht van de BEL-combinatie doet Arjen Schep namens het ESBL een haalbaarheidsonderzoek naar financiering van energetische maatregelen voor woningen met baatbelasting. Naast het in kaart brengen van de mogelijkheden voor verduurzaming van bestaande woningen met de huidige regeling van baatbelasting, worden ook voorstellen gedaan voor aanpassing van de bestaande wettelijke regeling (Baatbelasting 2.0).
  • Het ESBL is gevraagd om de gemeente Krimpenerwaard te adviseren op een aantal thema's, waaronder de rioolheffing. Jan Monsma voert dit onderzoek uit.