Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland. Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

ESBL Nieuws

Meer nieuws

ESBL Evenementen

Geen evenementen gevonden.

Ontvangt u de ESBL-nieuwsbrief al?

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en evenementen van het ESBL? Meld u dan aan voor de ESBL-nieuwsbrief! U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Robert Kastelein (kastelein@law.eur.nl).

Lange Termijn Agenda

Anneke Monsma neemt namens het ESBL zitting in de redactieraad van de Lange Termijn Agenda Belastingen. Doel van deze agenda is het signaleren van ontwikkelingen in de komende jaren op het gebied van gemeentelijke belastingen. Neem eens een kijkje op www.ltabelastingen.nl.

Themadossiers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen