Laatste publicaties

Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Titel: Oratie Arjen Schep: APK voor het lokale belastinggebied
Wie: R.H. Kastelein
Waar: zie themadossier 'Overig'
Omschrijving: Verslag van de door prof. mr. dr. A.W. Schep uitgesproken inaugurele rede op 29 januari 2021.

Titel: 'Bezwaar en beroep WOZ en NCNP'
Wie: A.P. Monsma
Waarzie themadossier OZB/WOZ

Titel: ‘Gevolgen van corona voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden’
Wie: A.W. Schep
WaarMBB 2021 / 4-10. Zie tevens themadossier OZB/WOZ.
Omschrijving: Artikel over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden.

Titel: ‘Lokale belastingheffing voor maatschappelijke opgaven – Pleidooi voor een betekenisvol decentraal belastinggebied’ (tekstversie)
Wie: A.W. Schep
Waar: zie themadossier ‘Overig’
Omschrijving: Tekstversie van de op 29 januari 2021 uitgesproken inaugurele rede door prof. Arjen Schep.

Titel: ‘Invloed van coronamaatregelen op WOZ-waardering in 2021’ 
Wie: A.W. Schep 
Waar: zie themadossier ‘OZB/WOZ’, en tevens de website van de Waarderingskamer.
Omschrijving: Memo waarin het ESBL voor de Waarderingkamer heeft onderzocht in hoeverre coronamaatregelen van invloed kunnen zijn op de WOZ-waardering in 2021.

Titel: Fiscaal-juridisch overzicht provinciaal belastinggebied
Wie: A.W. Schep
Waar: zie themadossier ‘Overig’
Omschrijving: Het ESBL is door het Ministerie van BZK gevraagd een korte overzichtsnotitie te schrijven over het provinciaal belastinggebied. De notitie is geschreven ten behoeve van een ambtelijke werkgroep die momenteel de herziening van het provinciaal belastinggebied onderzoekt.

Titel: 'Circulaire economie en lokale belastingen'
Wie: A.P. Monsma
Waar: MBB 2020 / 10-34.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen