Leerstoel

Bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden

Prof. mr. dr. A.W. (Arjen) Schep is als bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden verbonden aan Erasmus School of Law. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).

De leerstoel is een initiatief van de Stichting J.H. Christiaanse. Deze stichting is in 1992 opgericht ter financiering van de leerstoel Heffingen van lokale overheden en het ESBL. Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse bestaat naast vertegenwoordigers van Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics uit vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,  Gemeentebelastingen en Basisregistratie Drechtsteden (GBD) en de Landelijke Vereniging voor Belastingen van Lokale overheden (LVLB).

Onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek

Zowel de leerstoelhouder als het ESBL verricht onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek naar de heffingen van lokale overheden. Zij doen dit zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden. Opdrachtgevers zijn doorgaans (maar niet uitsluitend) overheden. Voor de inhoud van het onderzoek is geen verantwoording verschuldigd aan de Stichting Christiaanse. De uitgevoerde onderzoeken worden alle gepubliceerd. Bij het onderzoek geldt de gedragscode wetenschappelijke integriteit (https://vsnu.nl/wetenschappelijke_integriteit.html).

Benoemingsprocedure bijzonder hoogleraar

De benoemingsprocedure voor de bijzondere leerstoel Heffingen van lokale overheden betreft een open benoemingsprocedure die gelijk is aan de benoemingsprocedure van een algemeen hoogleraar. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit beslist over de benoeming, na advies van het college van promoties, dat bestaat uit de decanen en de rector. De kandidaat wordt beoordeeld door een benoemingsadviescommissie, die wordt voorgezeten door de decaan van ESL en verder bestaat uit wetenschappelijke staf van ESL en minimaal één extern lid van buiten de Erasmus Universiteit. De  Stichting J.H. Christiaanse maakt geen deel uit van de benoemingsadviescommissie, maar is met één persoon vertegenwoordigd als adviserend lid. Een extern assessment maakt onderdeel van de procedure. Als het college van promoties akkoord gaat met de door de benoemingsadviescommissie voorgedragen kandidaat, stemt het College van Bestuur in met de benoeming.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen