Research Institutes

Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden
  • Bonaire

Het ESBL doet onderzoek naar de hervorming van het lokale belastinggebied in Bonaire. Dit, in samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire.

  • Sint Eustatius

Aan het ESBL is gevraagd een projectvoorstel te doen aan het openbaar lichaam Sint Eustatius. Het betreft de fiscaal-juridische ondersteuning bij de vaststelling van fiscale eilandsverordeningen. Opdrachtgever is het openbaar lichaam Sint Eustatius.

  • Woninggebonden bekostiging van verduurzaming met baatbelasting 

Het ESBL doet in opdracht van de provincie Utrecht en in samenwerking met EY onderzoek naar de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) die is ontwikkeld door De Woonpas.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen