Themadossier BIZ

Bij ondernemersfondsen en bedrijveninvesteringszones wordt de opbrengst van een gemeentelijke belasting teruggegeven in de vorm van subsidie aan belastingplichtige ondernemers. Zij kunnen die subsidie vervolgens aanwenden voor diverse gezamenlijke doelen en activiteiten die de gezamenlijke bedrijfsomgeving ten goede komen. Binnen het ESBL is veel expertise over deze vormen van belastingheffing onder andere vanwege het promotieonderzoek van Arjen Schep dat in 2012 leidde tot de dissertatie: Naar evenwichtig bijzonder kostenverhaal door gemeenten. Bekostiging van voorzieningen met baatbelasting, grondexploitatiebijdrage, ondernemersfondsen en BIZ-bijdrage., diss. EUR, Delft: Eburon 2012). Ook na zijn promotie heeft Arjen gepubliceerd en voordrachten gehouden over dit thema en was hij betrokken bij de invoering van tientallen bedrijveninvesteringszones en ondernemersfondsen.

Titel: ‘De BIZ-bijdrage: een gemeentelijke bestemmingsheffing ten behoeve van subsidieverlening aan ondernemersgebieden’
Waar: Maandblad Belastingbeschouwingen, MBB 2015/7-8, p. 247-254
Wie: A.W. Schep

Titel: ‘Hoofdstuk 14: BIZ-bijdrage: gemeentelijke belasting met subsidieverplichting’
Waar: Hoofdstuk in “Samen aan de slag met BIZ!
Wie: A.W. Schep

Titel: ‘Naar een permanente wettelijke regeling voor de BIZ-bijdrage: klaar voor de toekomst?’
Waar: ´k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk, (red.) A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M.J.M. van Sonderen, Den Haag: Sdu 2013, p. 301-316
Wie: A.W. Schep

Titel: ‘Interlokaal 2013, nr.1. Van evaluatie naar wetsvoorstel voor de Wet op de bedrijveninvesteringszones’
Waar: Belastingblad 2013/362, p. 1294-1303
Wie: A.W. Schep

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen