Themadossier Internationaal

Binnen dit thema onderzoeken we hoe de Nederlandse lokale belastingen zich verhouden tot het Europese en internationale recht en de lokale belastingen in andere landen. We leggen verbinding met onderzoekers uit andere landen om verschillende systemen en de invulling van begrippen als fiscale autonomie en rechtsbeginselen te kunnen vergelijken. Het ESBL rekent het tot zijn taak kennis over de Nederlandse lokale belastingen te delen, niet alleen met het werkveld in Nederland, maar ook over de landsgrenzen heen. De laatste jaren wordt ‘property tax’ steeds vaker als een middel voor ‘Domestic Resource Mobilization’ voor ontwikkelings- en transitielanden gezien (Wereldbank, Asian Development Bank, VNG international). Het ESBL participeert in een aantal van die projecten in onder meer de West Bank (Palestina).

  • Titel: ‘Housing taxation in the Netherlands’
   Wie: A.P. Monsma en S.J.C. Hemels
   Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 6, pp. 63-85

   Titel: ‘Municipal Environmental taxes in The Netherlands’
   Wie: A.W. Schep
   Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 8, pp. 111-123

   Titel: 'Open versus Closed Competence to Tax: A Comparative Legal Study of Municipal Taxes in Belgium and the Netherlands'
   Wie: M. de Jonckheere, A.W. Schep en A.P. Monsma
   Waar: Intertax Volume 47 (2019), Issue 5, pp. 468-489
   Omschrijving: In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de lokale belastingsystemen van Nederland en België, waarbij onderzocht wordt in hoeverre de lokale autoriteiten over bevoegdheden beschikken om lokale belastingen te heffen binnen de nationale wetgeving en jurisprudentie.

  • Titel: ‘Fiscal instruments for safe & sound ship recycling’
   Door: A.P. Monsma, A.W. Schep, M.F. de Wilde

  • Titel: ‘Housing taxation: the special case of the Netherlands’
   Waar: Bulletin for International Taxation 69 (8), p. 463-474
   Wie: A.P. Monsma, S.J.C. Hemels

   Titel: ‘Housing taxation in the Netherlands’
   Waar: Meikai University Discussion Paper Series 2015, nr. 27, p. 37-60
   Wie: A.P. Monsma, S.J.C. Hemels

   Titel: ‘Dutch local property taxes in international perspective’
   Waar: IAAO’s Fair&Equitable magazine oktober 2015, p. 15-19
   Wie: A.P. Monsma

   Titel: ‘Study on the feasibility of a Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling’
   Waar: Bijdrage aan Fiscal instruments for safe & sound ship recycling. Bijdrage in het project van Ecorys, Erasmus School of Law en DNV-GL.
   Wie: A.P. Monsma, A.W. Schep, M.F. de Wilde

  • Titel: ‘Open versus closed taxcompetence: A comparative legal study of municipal taxes in Belgium and the Netherlands’
   Door: M.J.M. de Jonckheere, A.P. Monsma, A.W. Schep

  • Titel: ‘Bevoegdheidsaspecten: rechtsgrond en grenzen van de vergoedende heffingen in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2013-2014’
   Waar: Die keure, 1-44
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Formeel fiscaal recht in België’
   Waar: X Lokaal formeel belastingrecht in Nederland, België en Duitsland, ESBL- brochures nr 14, Rotterdam, 2014, ISBN 978 908 2181 807, 121- 141
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Jaarboek lokale en regionale belastingen 2013-2014 Vergoedende regionale en lokale heffingen’
   Waar: Die keure, p. 128
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: 'Exact algemeen’ of liever ‘benaderend individueel'
   Waar: Rotterdamse résumé mei 2014
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2014/1, p. 72-98
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2014/2, p. 24-51
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek
   Waar: LRB 2014/3, p. 20-39
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Open versus gesloten belastingstelsel: een vergelijkende studie van gemeentebelastingen in België en Nederland, Lokale & Regionale Belastingen’
   Waar: LRB 2013(3-4), p. 22-57
   Wie: M.J.M. de Jonckheere, A.P. Monsma, A.W. Schep

   Titel: ‘Interlokaal 2014, nr. 1. Local tax system in the Netherlands’
   Waar: Belastingblad 2014/488
   Wie: A.P. Monsma

  • Titel: ‘De invloed van 30 jaar staatshervorming op de fiscale autonomie van Belgische gemeenten’
   Waar: ´k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk, (red.) A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M.J.M. van Sonderen, Den Haag: Sdu 2013, p. 145-160
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Lokale bedrijfsbelastingen in Frankrijk’
   Waar: Jaarboek lokale en regionale belastingen2012-2013, Brugge: Die Keure 2013, p. 200-226
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘De gewestelijke beperking van de gemeentelijke belasting- en retributiebevoegdheid’
   Waar: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013, Brugge: Die Keure 2013, p. 1-26
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘De vreemdelingenretributie: onwettig of toch niet?’
   Waar: LRB 2013/2, p. 3-20
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2013/1, p. 16-36
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2013/2, p. 57-75
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Rariteiten lokale fiscaliteit in België en Nederland’
   Waar: Fiscaal Praktijkblad 2013/7, p. 6-9
   Wie: M.J.M. de Jonckheere, A.P. Monsma

   Titel: ‘Lokale bedrijfsbelastingen in Nederland’
   Waar: Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2012-2013, Brugge: Die Keure 2013, p. 229-260
   Wie: A.P. Monsm