Themadossier Overig

Overige onderzoeks-output die niet binnen de specifieke thema’s geschaard kan worden, wordt hier vermeld. Het betreft bijvoorbeeld specifieke onderzoeksopdrachten van gemeenten en waterschappen of losse artikelen, columns en voordrachten.

 • Bekijk hier de publicaties van 2020.

  • TitelNotitie doorlopende volmacht in belastingprocedures van gemeenten
   Wie: A.P. Monsma
   Omschrijving: Onderzoek in opdracht van LVLB en VNG.

   Titel: 'Interlokaal 2020, nr. 1'
   Wie: R.H. Kastelein
   Waar: Belastingblad 2020/76
   Omschrijving: Verslag van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan Monsma als bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden en wetenschappelijk directeur van het ESBL. Verder een overzicht van recent verschenen publicaties en verrichte activiteiten.

  • Titel: ‘Havengelden vanwege sluiscomplex Kornwerderzand’
   Door: A.W. Schep

 • Bekijk hier de publicaties van 2018.

  • Titel: 'Interlokaal 2018, nr. 1'
   Waar: Belastingblad 2018/303
   Wie: R.H. Kastelein
   Omschrijving: Verslag van de studiemiddag over rechtsbescherming. Verder: nieuws en een overzicht van de wetenschappelijke activiteiten.

   Titel: ‘Onderzoek naar de rioolheffing in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard’
   WaarESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Onderzoek naar de rioolheffing. Dit in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.

   Titel: ‘Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen’
   Waar: MBB 2018/12, p. 521-531
   Wie: F.J.H.L. Makkinga, A.W. Schep & V. Mok.

 • Bekijk hier de onderzoeken van 2017.

  • Titel: ‘Juridische toets amendement ChristenUnie in verband met ondernemersfonds Teylingen’
   Door: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Bekostiging centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen’
   Door: J.A. Monsma

  • Titel: ‘Interlokaal 2017, nr.1’
   Waar: Belastingblad 2017/153
   Wie: A.P. Monsma
   Omschrijving: Nieuws van het ESBL, verslag van de studiemiddag over de toekomst van de gemeentefinanciën, verschenen publicaties en vooraankondiging studiemiddag.

    

   Titel: ‘Beschouwing Initiatiefwetsvoorstel Veldman: Haagse visie op decentralisatie?’
   Waar: Belastingblad 2017/153
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Tweede Kamerlid H. Veldman doet initiatiefvoorstel om gemeenten te verplichten rioolheffing en afvalstoffenheffing van de gebruiker te heffen. Is het aannemen van dit voorstel verstandig?

    

   Titel: ‘Als belastingadvieskantoren mede de onderzoeksagenda op je universiteit bepalen’
   Waar: Vakstudie-Nieuws (V-N) 2017/30.0
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Over geloofwaardigheid en transparantie van wetenschappers die tevens verbonden zijn aan belastingadvieskantoren.

 • Bekijk hier de publicaties van 2016.

  • Titel: ‘Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten’
   Waar: Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016, M. De Jonckheere (red.), Brugge: die Keure, p. 31-45
   Wie: A.W. Schep

 • Bekijk hier de onderzoeken van 2015.

  • Titel: ‘Retributieregeling binnen ondernemersfonds Teylingen’
   Door: A.W. Schep

 • Bekijk hier de publicaties van 2014.

  • Titel: 'Vergoedende heffingen van Nederlandse gemeenten’
   Waar: Hoofdstuk 4 in het Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2013-2014, Vergoedende regionale en lokale heffingen, (red. M. De Jonckheere), Brugge: Die Keure 2014, p. 81-127
   Wie: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Navorderen van belastingen door gemeenten: voorzichtigheid geboden!’
   Waar: Belastingblad 2014/232
   Wie: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Death Tax’
   Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/30.0
   Wie: A.W. Schep

 • Bekijk hier de publicaties van 2013.

  • Titel: ‘Jaaroverzicht gemeentelijke belastingen’
   Waar: V-N 2013/1.23
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Jaaroverzicht Milieuheffingen’
   Waar: V-N 2013/1.26
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Jaaroverzicht Waterschapsheffingen’
   Waar: V-N 2013/1.25
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Proceskostenvergoeding en no cure no pay: een overzicht’
   Waar: Belastingblad 2013/477
   Wie: A.W. Schep