Sociaal studieboekenfonds

Met de steun van ESL alumni is het sociaal studieboekenfonds ingericht. Dit fonds zorgt dat het voor minder vermogende studenten mogelijk is de  benodigde literatuur aan te schaffen. 

Erasmus School of Law startte in studiejaar 2012-2013 met een nieuw onderwijssysteem. Volgens de methode van ‘probleemgestuurd leren’ bespreken studenten in de onderwijsgroep onder begeleiding van een tutor een praktijksituatie. Door middel van een vast stappenplan behandelen de studenten de casus en vervolgens raadplegen zij wetenschappelijke bronnen voor een definitief antwoord.

Deze vorm van studeren noemen wij active academic learning. Het is van groot belang dat een student voor het oplossen van een casus meerdere wetenschappelijke bronnen kan raadplegen. Het is echter ondoenlijk om te vragen van al deze bronnen de papieren versie aan te schaffen. Daarom is Erasmus School of Law als eerste faculteit in Nederland een samenwerking aangegaan met juridische uitgevers. Onze studenten kopen een omvangrijk boekenpakket, maar nu digitaal. Op deze wijze krijgen studenten toegang tot meer wetenschappelijke bronnen, spelen we in op de trend dat de beroepspraktijk steeds meer jurisprudentie digitaal raadpleegt en dragen we bij aan een beter milieu.

De ervaring leert dat studenten met minder draagkracht moeite hebben om het voorgeschreven digitale boekenpakket van €650 aan te schaffen. Verschillende studenten zien af van de aanschaf, dan wel stoppen met hun studie.

Erasmus school of Law wil met uw steun een digitaal studieboekenfonds instellen. Met uw hulp kunnen minder vermogende studenten hun talenten verder ontplooien en de studie vervolgen.

“Toegang tot wetenschappelijke bronnen is een voorwaarde om te kunnen studeren. Helaas is die toegang kostbaar, voor sommige studenten zelfs een te hoge drempel. Ik vind het doodzonde om talent verloren te laten gaan om een financiële reden. Met uw steun aan het digitaal studieboekenfonds kunnen we studenten die het nodig hebben helpen een mooie toekomst op te bouwen.” Prof. mr. drs. Henk van Arendonk