Studeren in het buitenland

ESL alumni hebben het mogelijk gemaakt dat in het academisch jaar 2014-2015 een vijftal studenten van ESL een periode in het buitenland studeren met een ESL TalentFund alumnibeurs.

Erasmus School of Law vindt het belangrijk dat studenten een semester studeren in het buitenland. De student traint zijn academische vorming in een internationale context, leert een andere cultuur kennen, traint de Engelse taal en wordt meer zelfstandig. Ook werkgevers vinden het een aanbeveling wanneer een student in het buitenland heeft gestudeerd. Wij hebben een samenwerking met meer dan 70 buitenlandse partneruniversiteiten, zowel binnen als buiten Europa. Bijvoorbeeld ook in China, Brazilië en de Verenigde Staten. Onze studenten kunnen bij deze partneruniversiteiten een periode studeren. Helaas blijkt dat slechts een kleine groep deze kans benut. Een belangrijk struikelblok zijn de extra kosten die een student maakt voor een verblijf in het buitenland.

Ons is er veel aan gelegen om het ook voor de minder vermogende student mogelijk te maken om een buitenlandervaring op te doen. Met de support vanuit het ESL TalentFund willen wij deze studenten een financieel steuntje in de rug geven om een semester in het buitenland te gaan studeren. Voor de nabije toekomst streven wij ernaar dat 25% van onze afgestudeerden een buitenlandervaring heeft. Zo kunnen wij samen onze studenten zo goed mogelijk toerusten voor een succesvolle carrière in de beroepspraktijk of een inspirerend vervolg in de wetenschap. Wij doen een beroep op u om het ESL TalentFund van financiële middelen te voorzien om bovenstaand ideaal mogelijk te maken.

“Een semester studeren aan een universiteit buiten Nederland is een verrijking voor je academische vorming, maar geeft bovenal een geweldige impuls aam je persoonlijke groei. Ik zou het fantastisch vinden als wij samen met uw hulp studenten deze ervaring kunnen geven.”

Prof. dr. Ellen Hey

 

<< Vorig project - Volgend project >>