Studiebeurs non-EU-student

ESL alumni hebben het mogelijk gemaakt dat in het academisch jaar 2014-2015 een student uit Indonesië en een student uit Georgië aan ESL een master volgen.

  • “De ESL TalentFund alumni-studiebeurs is de sleutel om mijn droom te bereiken: het behalen van een meesterstitel in de rechtsgeleerdheid. Daarom zou ik graag mijn grootste dank uitspreken aan alle ESL alumni die hebben bijgedragen aan deze studiebeurs. Ik ben ervan overtuigd dat dit project niet alleen een positieve impact zal hebben op mij als ontvanger, maar uiteindelijk ook op mijn land.
    Ichsan Montang

Er wordt wel eens beweerd dat het volgen van een opleiding de beste investering in een mensenleven is. Met uw steun willen wij de toegang tot een Engelstalige masteropleiding aan onze faculteit mogelijk maken voor twee talentvolle, mindervermogende studenten van buiten de Europese zone. Studeren in ons land is voor deze studenten een geweldige kans, maar helaas nogal kostbaar. Alleen het collegegeld bedraagt al € 10.300 voor een studiejaar. Een hoge drempel voor nogal wat studenten.

De twee studiebeurzen, mede door u mogelijk gemaakt, willen we bekend maken bij onze partneruniversiteiten en via onze website. Studenten kunnen onder voorwaarden zich aanmelden bij het ESL TalentFund. Een comité met vertegenwoordigers van onze alumni en onder leiding van prof. René van Swaaningen zal een selectie maken uit alle aanvragen en een advies voorleggen aan de decaan. Wij vragen u om dit initiatief van harte te steunen met financiële middelen. Zo kunnen twee getalenteerde studenten die normaal gesproken niet de kans krijgen nu wel een masteropleiding bij ons volgen.

  • “De groei in ontwikkelingslanden kunnen we het beste stimuleren met kennis. Niet door van bovenaf te zeggen hoe het moet, maar door jonge talentvolle mensen uit die landen toegang te geven tot onze opleidingen. Met die opgedane kennis en ervaring zorgen zij voor inspiratie en vernieuwing in hun eigen land.”

    Prof.dr. René van Swaaningen