Themadossier Hervorming gemeentelijk belastinggebied

Mede naar aanleiding van decentralisatie van het rijk naar gemeenten van taken binnen het sociaal domein per 1 januari 2015 (bijv. WMO en jeugdzorg), verschenen diverse rapportages over de wenselijkheid van uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied (CBP, het COELO, de VNG, de Algemene Rekenkamer en de Raad voor de Financiële Verhoudingen). Ook de VNG-commissie Rinnooij Kan heeft in 2015 geadviseerd het gemeentelijke belastinggebied flink te vergroten en te verbeteren. Onder meer invoering van een ingezetenenheffing en herinvoering van de gebruikersheffing ozb op woningen werd door deze commissie voorgesteld.

Hoewel het huidige kabinet Rutte III de plannen niet heeft overgenomen, is wel op 14 februari 2018 het Interbestuurlijk Programma (IBP) gestart. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen komen tot een gezamenlijke aanpak van een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven van de komende jaren. In de programmadocumenten wordt uitdrukkelijk vermeld, dat behalve regulier onderhoud aan de lokale belastingstelsels ook zal worden onderzocht in hoeverre de wet- en regelgeving tot knelpunten leidt bij de oplossing van de maatschappelijke opgaven en/of/en hoe dat de lokale fiscaliteit wellicht juist kan bijdragen aan een oplossing.

Vanuit het ESBL zijn diverse publicaties aan dit onderwerp gewijd. Het onderwerp is ook gerelateerd aan de plannen tot hervorming van het belastinggebied van waterschappen (Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen).

Titel: ‘Is een ingrijpende herziening van het gemeentelijke belastinggebied opportuun?’
Waar: Weekblad Fiscaal Recht 2017/157
Wie: J.A. Monsma, A.P. Monsma
Omschrijving: Het kabinet stelt voor om € 4 miljard te verschuiven van de rijksbelastingen (IB/LB) naar de gemeentebelastingen. Wat zijn de gevolgen?

Titel: ‘Uitbreiding gemeentelijke belastingen: goed voor de doelmatigheid?’
Waar: Belastingblad 2017/441
Wie: J.A. Monsma, A.P. Monsma, J. Boeke
Omschrijving: Het kabinet stelt voor om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden. In hoeverre is dit doelmatig?

Titel: ‘Acceptatiegraad en politieke waarschijnlijkheid van een hervorming van het gemeentelijke belastinggebied’
Waar: Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB) 2017/02, p. 52-59
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Beschouwing over het voorstel om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden.

Titel: ‘Een groter gemeentelijk belastinggebied: doel of middel?’
Waar: WFR 2016/166, p. 1068-1079
Wie: J.A. Monsma
Omschrijving: Weergave van argumenten voor uitbreiding en hervorming van gemeentelijk belastinggebied. Op veel van deze argumenten is het nodige af te dingen.

Titel: ‘Kabinetsbrief over toekomst van het gemeentelijke belastinggebied: bouwstenen of sloophout?’
Waar: Belastingblad 2016/418, p. 1659-1667
Wie: A.W. Schep, L.J. Boone
Omschrijving: Commentaar op 'bouwstenenbrief'. Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied is niet doel, maar middel. Middel om loon- en inkomstenbelasting te verlagen.

Titel: ‘Uitbreiding en verbetering van het gemeentelijk belastinggebied. 13 ideeën van studenten fiscaal recht van de Erasmus School of Law’
Waar: ESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
Wie: A.P. Monsma, A.W. Schep, J.A. Monsma

 

 

Titel: ‘Bekostiging van maatregelen uit programma's op grond van de Omgevingswet’
Waar: Onderzoeksrapport van het ESBL, geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gepubliceerd op: https://omgevingswet.pleio.nl
Wie: A.W. Schep

Titel: ‘Kostenverhaal bij ontwikkelende én gevestigde partijen: revival voor de baatbelasting?’
Waar: Grondzaken in de praktijk' (SdU)
Wie: N. Sorel, A.W. Schep, J. Tennekes

Titel: ‘Het strijkorkestje van de Titanic’
Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/1.0
Wie: A.W. Schep

Titel: ‘Draaideurcrimineel op het rechte pad door nieuwe gemeentelijke belasting’
Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/54.0
Wie: A.W. Schep

Titel: ‘No taxation without argumentation’
Waar: WFR 2014/1417
Wie: A.W. Schep

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen