Themadossier Leges

Retributies (ook wel leges genoemd) worden geheven als vergoeding van de kosten van dienstverlening of van het gebruik van gemeentebezittingen. Bij dienstverlening kan gedacht worden aan vergunningverlening of de verstrekking van gemeentelijke stukken. Bij het gebruik van gemeentebezittingen kan gedacht worden aan het gebruik van de gemeentelijke haven, of van gemeentelijke marktkramen. Voor retributies geldt een opbrengstnorm: de geraamde baten mogen de geraamde lasten terzake niet overschrijden. Over zowel het begrip dienstverlening als over de opbrengstnorm wordt de nodige jurisprudentie gewezen. Het blijft daarom een relevant onderwerp voor ESBL-publicaties.

Titel: ‘Second opinion leges omgevingsvergunning’
Door: A.W. Schep

Titel: ‘Zaagtandarrest: gemeentelijke vrijheid in tarieven’
Waar: Belastingblad 2017/356
Wie: A.P. Monsma
Omschrijving: Beschouwing over het zogenoemde Zaagtandarrest. In dit arrest is bepaald dat gemeenten vrij zijn in het vaststellen van legestarieven.

Titel: ‘Leges voor handhavingskosten bij bouwen zonder vergunning’
Waar: Belastingblad 2017/423
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Rechtbank Noord-Holland doet uitspraak in zaak over leges voor handhavingskosten bij bouwen zonder vergunning. Deze uitspraak roept een aantal vragen op.

Titel: ‘Juridische toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling’
Door: A.W. Schep

Titel: ‘Quickscan legesverordening’
Door: A.P. Monsma, A.W. Schep

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen