Themadossier Overig

Overige onderzoeks-output die niet binnen de specifieke thema’s geschaard kan worden, wordt hier vermeld. Het betreft bijvoorbeeld specifieke onderzoeksopdrachten van gemeenten en waterschappen of losse artikelen, columns en voordrachten.

Bekijk hier de publicaties van 2021.

Titel: ESBL Jaarverslag 2020 
Wie: A.P. Monsma, A.W. Schep, R.H. Kastelein 

Titel: Oratie Arjen Schep: APK voor het lokale belastinggebied 
Wie: R.H. Kastelein 
WaarBelastingblad 2021/122 
Omschrijving: Verslag van de door prof. mr. dr. A.W. Schep uitgesproken inaugurele rede op 29 januari 2021. 

Titel‘Lokale belastingheffing voor maatschappelijke opgaven – Pleidooi voor een betekenisvol decentraal belastinggebied’ (tekstversie)
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Tekstversie van de op 29 januari 2021 uitgesproken inaugurele rede door prof. Arjen Schep.

Titel: Fiscaal-juridisch overzicht provinciaal belastinggebied
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Het ESBL is door het Ministerie van BZK gevraagd een korte overzichtsnotitie te schrijven over het provinciaal belastinggebied. De notitie is geschreven ten behoeve van een ambtelijke werkgroep die momenteel de herziening van het provinciaal belastinggebied onderzoekt.

Titel: 'Burgerbijdrage: appeltje-eitje?’
Door: R.H. Kastelein

Bekijk hier de publicaties van 2020.

TitelNotitie doorlopende volmacht in belastingprocedures van gemeenten
Wie: A.P. Monsma
Omschrijving: Onderzoek in opdracht van LVLB en VNG.

Titel: 'Interlokaal 2020, nr. 1'
Wie: R.H. Kastelein
Waar: Belastingblad 2020/76
Omschrijving: Verslag van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan Monsma als bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden en wetenschappelijk directeur van het ESBL. Verder een overzicht van recent verschenen publicaties en verrichte activiteiten.

Titel: ‘Havengelden vanwege sluiscomplex Kornwerderzand’
Door: A.W. Schep

Bekijk hier de publicaties van 2018.

Titel: 'Interlokaal 2018, nr. 1'
Waar: Belastingblad 2018/303
Wie: R.H. Kastelein
Omschrijving: Verslag van de studiemiddag over rechtsbescherming. Verder: nieuws en een overzicht van de wetenschappelijke activiteiten.

Titel: ‘Onderzoek naar de rioolheffing in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard’
WaarESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
Wie: J.A. Monsma
Omschrijving: Onderzoek naar de rioolheffing. Dit in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.

Titel: ‘Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen’
Waar: MBB 2018/12, p. 521-531
Wie: F.J.H.L. Makkinga, A.W. Schep & V. Mok.

Bekijk hier de onderzoeken van 2017.

Titel: ‘Juridische toets amendement ChristenUnie in verband met ondernemersfonds Teylingen’
Door: A.W. Schep

 

Titel: ‘Bekostiging centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen’
Door: J.A. Monsma

Titel: ‘Interlokaal 2017, nr.1’
Waar: Belastingblad 2017/153
Wie: A.P. Monsma
Omschrijving: Nieuws van het ESBL, verslag van de studiemiddag over de toekomst van de gemeentefinanciën, verschenen publicaties en vooraankondiging studiemiddag.

 

Titel: ‘Beschouwing Initiatiefwetsvoorstel Veldman: Haagse visie op decentralisatie?’
Waar: Belastingblad 2017/153
Wie: J.A. Monsma
Omschrijving: Tweede Kamerlid H. Veldman doet initiatiefvoorstel om gemeenten te verplichten rioolheffing en afvalstoffenheffing van de gebruiker te heffen. Is het aannemen van dit voorstel verstandig?

 

Titel: ‘Als belastingadvieskantoren mede de onderzoeksagenda op je universiteit bepalen’
Waar: Vakstudie-Nieuws (V-N) 2017/30.0
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Over geloofwaardigheid en transparantie van wetenschappers die tevens verbonden zijn aan belastingadvieskantoren.

Bekijk hier de publicaties van 2016.

Titel: ‘Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten’
Waar: Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016, M. De Jonckheere (red.), Brugge: die Keure, p. 31-45
Wie: A.W. Schep

Bekijk hier de onderzoeken van 2015.

Titel: ‘Retributieregeling binnen ondernemersfonds Teylingen’
Door: A.W. Schep

Bekijk hier de publicaties van 2014.

Titel: 'Vergoedende heffingen van Nederlandse gemeenten’
Waar: Hoofdstuk 4 in het Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2013-2014, Vergoedende regionale en lokale heffingen, (red. M. De Jonckheere), Brugge: Die Keure 2014, p. 81-127
Wie: A.W. Schep

 

Titel: ‘Navorderen van belastingen door gemeenten: voorzichtigheid geboden!’
Waar: Belastingblad 2014/232
Wie: A.W. Schep

 

Titel: ‘Death Tax’
Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/30.0
Wie: A.W. Schep

Bekijk hier de publicaties van 2013.

Titel: ‘Jaaroverzicht gemeentelijke belastingen’
Waar: V-N 2013/1.23
Wie: A.P. Monsma

 

Titel: ‘Jaaroverzicht Milieuheffingen’
Waar: V-N 2013/1.26
Wie: A.P. Monsma

 

Titel: ‘Jaaroverzicht Waterschapsheffingen’
Waar: V-N 2013/1.25
Wie: A.P. Monsma

 

Titel: ‘Proceskostenvergoeding en no cure no pay: een overzicht’
Waar: Belastingblad 2013/477
Wie: A.W. Schep

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen