Voorbeeldopgave van de Bachelor in Rechtsgeleerdheid

In de brochure van de bachelor in Rechtsgeleerdheid staat een voorbeeldopgave vermeldt. Hiermee kun je je kennis over deze opleiding toetsen en kijken met welke vraagstukken een student te maken krijgt.

Heb je nog geen brochure? Vraag de brochure aan van de Bachelor in Rechtsgeleerdheid.

Antwoord op voorbeeldopgave Bachelor in Rechtsgeleerdheid

Alternatief A is juist.

In beginsel geldt dat ieder zijn eigen schade draagt. Op dit beginsel wordt een uitzondering gemaakt indien de schade iemand anders schuld is of voor zijn risico komt. De gemeente moet zorgdragen voor een veilige weg als wegbeheerder. In deze casus hebben zij dat verzaakt, waardoor zij gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding aan Jennifer.