Klachten

Wanneer u meent onbehoorlijk behandeld te zijn door een universitair bestuursorgaan of een universitaire medewerker, of ontevreden bent over bijvoorbeeld de kwaliteit van voorzieningen op de campus, of ontevreden bent over zaken met betrekking tot uw faculteit en uw opleiding kunt u een klacht indienen.

Informeel

Het verdient sterk de voorkeur de informele weg te bewandelen: praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen. U kunt zich daarin laten bijstaan door een studieadviseur of een studentendecaan. Hij of zij kan ook bemiddelen als u zelf geen rechtstreeks gesprek wilt aangaan, bijvoorbeeld als daar de omstandigheden niet naar zijn. Wanneer onvrede blijft bestaan kunt u overwegen formeel een klacht in te dienen.

Formeel

U kunt formeel een klacht indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Klachten met betrekking tot de opleiding/faculteit

De meeste faculteiten hebben een individuele klachtprocedure. Uw klachten met betrekking tot de opleiding/faculteit kunt u indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Klachten over ongewenste omgangsvormen

Voor klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie, bestaat binnen de universiteit een afzonderlijke klachtenprocedure. Voor informatie hierover kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Informatie is ook te vinden in het hoofdstuk over Gedragsregels in het Studentenstatuut. Uw klacht kunt u indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Klachten over onbehoorlijk, onheus gedrag

Voor klachten over onbehoorlijk of onheus gedrag of een handeling of een nalatigheid van een bestuursorgaan of van een universitaire medewerker kunt u zich in eerste instantie voor advies wenden tot een van de studentendecanen.
Uw klacht kunt u indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Klachten over voorzieningen of diensten

  • Facilitaire zaken (voor klachten over zaken als schoonmaak, storingen/defecten, sanitair, verlichting etc. Erasmus Facilitair Bedrijf)
  • ICT voorzieningen (voor klachten over automatisering etc.)
  • Restauratieve voorzieningen (klachten over de restaurants op de campus, maaltijden etc.)
  • Universiteitsbibliotheek (UB)
  • Taal- en Trainings Centrum (TTC)

Uw klacht over een voorziening of dienst kunt u indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Overige klachten

Wanneer uw klacht niet duidelijk betrekking heeft op een bepaald organisatieonderdeel wordt uw klacht in behandeling genomen door een van de studentendecanen, na indiening daarvan bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

EUR Faciliteit Rechtsbescherming

Met ingang van het collegejaar 2010-2011 is er binnen de EUR één centrale voorziening, de EUR Faciliteit Rechtsbescherming waar alle klachten en beroep- en bezwaarschriften online kunnen worden ingediend. Wanneer u geen gebruik van deze faciliteit wilt maken, kunt u uw klacht mondeling indienen bij een studentendecaan. Hiervoor moet u online een afspraak met een studentendecaan maken.

Ik wil nu een klacht indienen