Henri Krop benoemd als bijzonder hoogleraar in de Spinoza-studies

Dr. Henri Krop is met ingang van 1 september 2017 benoemd op de Spinozaleerstoel aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgt hiermee prof. dr. Piet Steenbakkers op die deze leerstoel de afgelopen 12 jaar bekleedde. Deze bijzondere leerstoel is een initiatief van de Vereniging Het Spinozahuis.

Leerstoel

Het onderzoek naar de invloed van Spinoza en zijn betekenis voor de Verlichting en het moderne denken vormt een belangrijk onderdeel van het wijsgerig onderzoek van de faculteit. Henri Krop zal zich de komende vier jaar in het bijzonder richten op de zogenoemde ‘kring van Spinoza’, een groep van vrienden en bewonderaars van de filosoof, dat er voor gezorgd heeft dat zijn werk voor het nageslacht bewaard is gebleven. Hij zal onder meer een geannoteerde Engelse vertaling met inleiding publiceren van Abraham Johannes Cuffeler's studie, Specimen artis ratiocinandi, naturalis & artificialis ad pantosophiae principia manudecens uit 1684. Dit werk, geschreven door een Haagse regent, is een van de weinige principiële verdedigingen van Spinoza's filosofie aan het eind van de zeventiende eeuw.

Naast dit onderzoek zal Henri Krop in het kader van deze leerstoel, in het derde jaar van de bachelor Wijsbegeerte, onderwijs verzorgen dat zich toespitst op de receptie van Spinoza. Daarnaast zal hij ook cursussen verzorgen voor HOVO Rotterdam.

Henri Krop zal tevens de rol van ambassadeur van het gedachtengoed van Spinoza gaan vervullen. In nauwe samenwerking met de Vereniging Het Spinozahuis zal hij lezingen en cursussen verzorgen en een lesbrief over het gedachtengoed van Spinoza samenstellen. Hij zal ook internationale contacten voor deze Vereniging gaan onderhouden.

Loopbaan Henri Krop

Dr. Henri Krop is universitair hoofddocent Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De laatste twintig jaar heeft hij zich intensief beziggehouden met Spinoza. In 2002 verscheen van hem een tweetalige uitgave van de Ethica; Latijn/Nederlands, die inmiddels aan de negende druk toe is. In 2014 verscheen van zijn hand een omvangrijke studie over de Spinoza receptie in Nederland: Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland.

Meer informatie

Persvoorlichting Faculteit der Wijsbegeerte
Evaline Bender
bender@eur.nl | 010-4088980