Het Erkenningscertificaat

Het erkenningscertificaat is ontwikkeld voor EUR-studenten en -alumni die zich tijdens de studie hebben ingezet als vrijwilliger. Dit kan klassiek vrijwilligerswerk zijn dat voor de gemeenschap wordt verricht, maar ook bestuurs- en commissiefuncties in door de EUR erkende of geregistreerde studentenorganisaties, alsmede inzet binnen de universiteit zelf. Naast de erkenning voor vrijwilligerswerk heeft de EUR onlangs besloten om ook studenten die naast hun studie een aanzienlijke inspanning leveren in de vorm van topsport een erkenningscertificaat aan te bieden. Aan de hand van het erkenningscertificaat kunnen potentiële werkgevers in één oogopslag zien dat een EUR-alumnus zich tijdens de studie breder heeft georiënteerd.

Met de uitreiking van een erkenningscertificaat aan een EUR-student of -alumnus drukt de universiteit haar waardering voor de getoonde inzet uit. Het erkenningscertificaat is onderdeel van het doel van de universiteit om een academische gemeenschap te faciliteren die zich maatschappelijk verantwoord gedraagt.