Financiële ondersteuning bij maatschappelijke activiteiten en topsport

Current facets (Pre-Master)

Voor wie?

De universiteit geeft financiële ondersteuning aan studenten die door bepaalde bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen tijdens de nominale duur van hun studie. Onder deze omstandigheden vallen relevante maatschappelijke activiteiten en topsport.

Studievertraging wegens relevante maatschappelijke activiteiten

Je kunt maximaal zes maanden financiële ondersteuning krijgen als je een relevante maatschappelijke activiteit verricht die meer dan 200 uur op jaarbasis van je vergt.

Studievertraging wegens topsport

Je kunt onder speciale omstandigheden maximaal zes maanden financiële ondersteuning krijgen als topsporter. De sporter moet een status hebben conform de classificatie van NOC*NSF. Topsporters worden door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A-status of HP-status en topsporters met de B-status. Je kunt alleen de A-, HP- of B-status verkrijgen als je internationaal uitkomt en presteert in een categorie 1-topsportprogramma.

Periode van aanspraak op ondersteuning

De periode waarin studievertraging leidt tot aanspraak op financiële ondersteuning is gelijk aan de nominale studieduur van de bachelor- dan wel masteropleiding die je volgt aan de EUR. De nominale duur wordt verminderd met de jaren waarin je voor een andere bachelor of master (HBO of WO) stond ingeschreven en studiefinanciering ontving.

Uitbetaling van financiële ondersteuning

Jouw aanspraak op financiële ondersteuning is uitgedrukt in een aantal maanden. Je krijgt dan ook per maand uitbetaald. Je ontvangt de financiële ondersteuning alleen als je gedurende die maanden van uitbetaling als voltijd student staat ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studeer je af, dan worden de resterende maanden financiële ondersteuning niet uitbetaald. Ook andere veranderingen in je situatie die van belang kunnen zijn voor de uitbetaling van de bijdrage, ben je verplicht te melden.

Hoogte van financiële ondersteuning

De hoogte van de financiële ondersteuning is voor studenten onder het leenstelsel een forfaitair maandbedrag. Dit bedrag is gelijkgesteld aan de basisbeurs uitwonend (voor collegejaar 2017-2018: €290,68) en wordt aangevuld met het bedrag van de eventuele aanvullende beurs. Dit maandbedrag wordt uitgekeerd na afloop van de nominale studieduur.
Voor studenten van het beursstelsel geldt dat zij na afloop van de beursperiode een maandbedrag krijgen dat gelijk is aan de beurs die ze in de laatste beursmaand hebben ontvangen.

Aanvragen & procedure

  1. Om financiële ondersteuning aan te vragen, dien je de vertraging te melden bij een studentendecaan. Maak hiervoor een afspraak via de website.
  2. Via de studentdecaan krijg je een formulier waarmee je de aanvraag kan indienen;
  3. De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Maatschappelijke Activiteiten & Topsport (gemandateerd door het College van Bestuur). De commissie beoordeelt in hoeverre de bijzondere omstandigheid leidt tot studievertraging en voor hoeveel maanden financiële ondersteuning je in aanmerking komt. Daarbij moet de Commissie het verband tussen de bijzondere omstandigheid en de onderwijsprogrammering in aanmerking nemen. De Commissie legt haar besluit vast in een beschikking, waartegen de gebruikelijke procedure van bezwaar en beroep openstaat.

Regeling profileringsfonds

De informatie op deze webpagina valt onder het profileringsfonds. De regeling van het profileringsfonds voorziet in financiële compensatie voor studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bestuursbeurzen en feewaivers. De volledige regeling is beschikbaar op  de website. Voor informatie over belastingen en het profileringsfonds, zie de Wet inkomstenbelasting artikel 3.104 Vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen.

Verdere informatie

Maak via de website een afspraak met een studentendecaan als nog vragen hebt.