Embedded Ethics

De ethische kern van de sport genezen 

Voor alle belanghebbenden op het gebied van moderne sport biedt ESPRIT 'embedded ethics' om de integriteit van binnenuit te verbeteren. De moderne sport lijdt onder een groeiend aantal excessen: (seksuele) intimidatie, match-fixing, geweld, racisme, seksisme, doping en criminele inmenging/ondermijning. Het pijnlijke proces om deze realiteit onder ogen te zien en te erkennen dat de sport ongewild medeverantwoordelijk is voor elk van deze excessen, is in volle gang. Dit zal het uiterste vergen van de sportbestuursorganen en alle andere betrokken partijen. ESPRIT is beschikbaar om deze overgang te ondersteunen.

De ethische kern van sport

In de sportethiek is het begrip "ethische kern" van cruciaal belang; het verwijst naar het ethische oerkarakter van sport, dat als een absoluut, onaantastbaar feit wordt beschouwd, waardoor sport zich onderscheidt van andere sociale praktijken. Helaas moeten we vandaag toegeven dat sport ook tot excessen leidt. Iedereen die met sport te maken heeft, lijdt onder deze situatie. Anders gezegd: de ethische kern van de sport is geblesseerd. Overgang en genezing zullen komen als deze tweeslachtigheid wordt erkend.

Compassie

De weg naar genezing en transitie begint met compassie. Alle betrokkenen in de moderne sport zijn in staat om compassie te tonen en te adresseren. Dit proces vereist allereerst zelfcompassie: wie zijn eigen rol in de aangetaste ethische kern van de sport durft te erkennen, zal anderen de weg wijzen om dat ook te doen en zo de systemische transitie versnellen.

Inclusie

Het activeren van compassie zal de weg vrijmaken voor een nieuw soort inclusie: het (her)includeren van zogenaamde 'overtreders' en hen de kans geven om te revalideren. Net als bij compassie begint het allemaal op individueel niveau: alle betrokkenen moeten eerst hun eigen excessieve verleidingen bedwingen, zoals het verleggen van je grenzen om erbij te blijven horen, om erkenning te krijgen, of om al het nodige te doen om je club/sport/federatie te dienen. Desnoods tegen elke prijs, zelfs door het opofferen van de eigen grenzen, de eigen individuele integriteit.

Morele weerbaarheid

Een derde onderscheidend element dat ESPRIT biedt, is het vergroten van de morele weerbaarheid in de ethische kern van de sport. Bedreigingen zoals doping, match-fixing of ondermijning krijgen alleen vat op de sport, als sporters, spelers, coaches en bestuurders openstaan voor deze verleidingen. Maar ook grensoverschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie, geweld, racisme en seksisme vloeien allemaal voort uit de excessieve vraag om te bevredigen wat elders (eerder in het leven, op het werk, of thuis) niet kon worden bereikt. Het vergroten van de weerbaarheid tegen verlangens die de ethische kern van de sport onder druk zetten; is een grote opgave voor de sportgemeenschap. Sport biedt immers een rijke parallelle leeromgeving om persoonlijke thematiek aan de orde te stellen.

Door het aanbieden van embedded ethics begeleidt ESPRIT alle betrokkenen in de sport, naar (zelf)compassie, inclusie van de schaduwzijde, en het verbeteren van de morele veerkracht van de sport van binnenuit.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een intake m.b.t. onze 'embedded ethics' diensten: meeuwsen@esphil.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen