Onderzoeksinstituten

Picture of the campus

Onderzoeksinstituten & -centra Erasmus School of Philosophy

Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE)

Het Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE), opgericht in 1997, is een multidisciplinair onderzoeksinstituut en graduate school van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het instituut combineert de expertise van de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Erasmus School of Economics, de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen en de Rotterdam School of Management, Erasmus University in een gezamenlijk onderzoeksprogramma.

Members van EIPE doceren de core courses van de Research Master in Philosophy and Economics van Erasmus School of Philosophy. Deze Engelstalige Research Master is toegankelijk voor studenten met een economische of filosofische achtergrond. De Research Master gaat diep in op beide wetenschappen. Studenten doen de analytische en onderzoeksvaardigheden op die benodigd zijn voor een verdere studie als PhD-kandidaat en/of junior onderzoeker.

Meer informatie: Website EIPE

Erasmus of Rotterdam Research Centre

ERRC is een centrum voor de bestudering van Erasmus van Rotterdam en zijn invloed op intellectuele geschiedenis en de vroeg-moderne maatschappij. ERRC's onderzoeksfocus is gerelateerd aan de expertise van wetenschappers van binnen en buiten de EUR die inde onderzoeksvelden van de Renaissancestudies, christelijk humanisme en vroeg-moderne intellectuele geschiedenis werken.

Bezoek de pagina van het ERRC

Meer informatie: Website Graduate School of Social Sciences

Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK)

Het Erasmus Institute for Public Knowledge coördineert de discussie over en het onderzoek naar publieke kwesties. Het brengt sociale wetenschappers, geesteswetenschappers en vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen en organisaties samen om een kritische reflectie op belangrijke publieke kwesties te bevorderen.

Meer informatie: Website Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK)

Erasmus Center for Sport Integrity & Transition

Het Erasmus Center for Sport Integrity & Transition (ESPRIT) wil de voortdurende transitie van de moderne sport versnellen, waarbij de huidige integriteitscrisis als momentum voor de transitie wordt genomen. Daartoe brengt ESPRIT alle relevante kennis en ervaring op het gebied van moderne sport samen binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam, en biedt een unieke combinatie van ingebedde ethiek en wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de uitdagingen waar de moderne sport voor staat. De basisdoelstelling van ESPRIT als transdisciplinaire onderzoeksgroep is het verkennen en aanpakken van complexe integriteitskwesties in de sport, te midden van een veranderende postmoderne wereld. ESPRIT biedt zowel ingebedde ethiek, wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs en maatschappelijke outreach, voortbouwend op meerdere deskundige perspectieven op sport, ter ondersteuning van een verantwoorde systemische overgang.

Meer informatie: Website: Erasmus Center for Sport Integrity & Transition (ESPRIT)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen