Onderzoeksinstituten, centra en -scholen

Onderzoeksinstituten & -centra Erasmus School of Philosophy

Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE)

Het Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE), opgericht in 1997, is een multidisciplinair onderzoeksinstituut en graduate school van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het instituut combineert de expertise van de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Erasmus School of Economics, de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen en de Rotterdam School of Management, Erasmus University in een gezamenlijk onderzoeksprogramma.

Members van EIPE doceren de core courses van de Research Master in Philosophy and Economics van Erasmus School of Philosophy. Deze Engelstalige Research Master is toegankelijk voor studenten met een economische of filosofische achtergrond. De Research Master gaat diep in op beide wetenschappen. Studenten doen de analytische en onderzoeksvaardigheden op die benodigd zijn voor een verdere studie als PhD-kandidaat en/of junior onderzoeker.

Meer informatie: Website EIPE

Erasmus Center for Early Modern Studies

Het Erasmus Center for Early Modern Studies, opgericht in 2005, is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam. Naast de hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie van Erasmus School of Philosophy participeren ook de hoogleraar Rechtsgeschiedenis (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en de hoogleraar Vroegmoderne Geschiedenis (Erasmus School of History, Culture and Communication) in dit centrum. Een aanzienlijk deel van het lopende onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en door het NIAS.
De focus van onderzoek bij het Erasmus Center richt zich op de ontwikkelingen van zowel individuen, gemeenschappen en overheden in de vroegmoderne periode van Erasmus tot Bayle tussen 1450 en 1750. Het onderzoekscentrum speelt een actieve rol in het hedendaagse debat over politiek, burgerschap en het Erasmiaanse gedachtegoed. Er worden daarom tours, tentoonstellingen, seminars en lezingen georganiseerd. Bovendien is er een maandelijks onderzoeksseminar.

Hoewel het Erasmus Center internationaal georiënteerd is, is de binding met de stad Rotterdam groot. De Rotterdamse bibliotheek heeft de grootste Erasmus Collectie van de wereld. Het Erasmus Center ontwikkelt en coördineert het behoud van dit culturele erfgoed, voor zowel de Rotterdammers als voor de academische wereld.

Meer informatie: Website Erasmus Center for Early Modern Studies

Onderzoekschool Wijsbegeerte

De Nederlandse Onderzoekschool Wijsbegeerte is een samenwerking van de faculteiten of departementen wijsbegeerte van elf Nederlandse universiteiten (EUR, RUG, RUN, TUD, TUE, UL, UU, UvA, UTilbug, UTwente, VU). De belangrijkste doelen van de OZSW zijn:

  • de organisatie van cursussen, summer/winter schools of andere research-training voor PhD studenten en research master studenten;
  • het faciliteren en aanmoedigen van de nationale en internationale samenwerking van onderzoekers binnen de academische wijsbegeerte.

Meer informatie: Website Onderzoekschool Wijsbegeerte

Graduate School of Social Sciences and the Humanities

De Graduate School of Social Sciences and the Humanities bestaat sinds 2012 en is een samenwerking tussen drie faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus School of Philosophy, de Erasmus School of History, Culture and Communication en Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De Graduate School ontwikkelt een omgeving en infrastructuur voor jong academisch talent.

Meer informatie: Website Graduate School of Social Sciences

Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK)

Erasmus Institute for Public Knowledge coordinates discussion of and research on public issues. It brings together social scientists and humanities scholars and representatives of various publics and organisations to foster critical reflection on key issues of public concern.

Meer informatie: Website Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK)