Uitschrijven tijdens collegejaar

Als je tijdens een collegejaar wilt  stoppen met je studie aan de Erasmus Universiteit dan geef je dit door via Studielink. De uitschrijving gaat in bij aanvang van de maand volgend op de maand waarin het uitschrijfverzoek via Studielink is ingediend. 

I. Voorbereiden uitschrijven

Bepaal of het zinvol is om je tussentijds uit te schrijven:

 • Je krijgt geen collegegeld terug bij een uitschrijving per 1 juli of 1 augustus.
 • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Je mag je niet uitschrijven als je nog onderwijs of begeleiding vanuit de universiteit krijgt.
 • Resultaten die worden behaald in een maand dat je niet ingeschreven bent zijn ongeldig.
 • Het recht op studiefinanciering. een lening van DUO en/of een OV-reisproduct vervalt in de periode dat je niet bent ingeschreven.
 • heb je een verblijfsvergunning op basis van studie via EUR dan vervalt je recht op deze vergunning over de periode dat je niet meer staat ingeschreven
 • Als je je uitschrijft, wordt je ERNA-account gedeactiveerd en heb je geen toegang meer tot onderwijsinformatie en je email.
 • Als je wegens een negatief voorlopig studieadvies in je eerste studiejaar uitschrijft vóór 1 februari, dan krijg je geen bindend studieadvies.

II. Indienen uitschrijfverzoek

 • Log in op Studielink 
 • Volg het stappenplan van Studielink
 • Geef aan DUO door dat je je hebt uitgeschreven als je van DUO studiefinanciering, lening en/of OV-reisproduct ontvangt. 

III.  Behandeling uitschrijfverzoek

De afhandeling van je uitschrijfverzoek en de eventuele restitutie van teveel betaald collegegeld neemt vier tot tien weken in beslag. In geval je het collegegeld in termijnen betaalt, loopt de automatische incasso door totdat we je uitschrijfverzoek hebben afgehandeld. Op je persoonlijke Studielinkpagina kun je zien wanneer je bent uitgeschreven. De status is dan veranderd naar ‘uitgeschreven’.   

IV. Uitschrijven en Bewijs Betaald Collegegeld van de EUR

Indien je je uitschrijft bij de Erasmus Universiteit en je studeert elders op basis van een bewijs betaald collegegeld (BBC) dat je van ons hebt gekregen, dan moet het originele bewijs betaald collegegeld bij de Erasmus Universiteit worden ingeleverd. Dat kun je doen bij het ESSC (begane grond Sanders Building) of door de BBC op te sturen naar:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Team In- Uitschrijven en Bekostiging
Antwoordnummer 2791
3000 VB Rotterdam

Indien je gelijktijdig stopt met de andere opleiding waarvoor de BBC is gebruikt volstaat ook een officiële verklaring van uitschrijving van de betreffende universiteit/hogeschool. In die verklaring moet tevens de datum van uitschrijving zijn vermeld. Lever deze verklaring in bij het ESSC.  

V. Uitschrijven en Bewijs Betaald Collegegeld van een andere onderwijsinstelling

Als je je uitschrijft bij de Erasmus Universiteit en stond ingeschreven op basis van een bewijs betaald collegegeld van elders dan verloopt de procedure als volgt:

1. Uitschrijven op verzoek of vanwege afstuderen bij de Erasmus Universiteit Je doet een uitschrijfverzoek in Studielink en wordt volgens de wettelijke regels uitgeschreven. Je ontvangt geen restitutie collegegeld, want je hebt bij de Erasmus Universiteit geen collegegeld betaald. We informeren de instelling waar de BBC vandaan is gekomen dat je je bij ons hebt uitgeschreven.

2. Uitschrijving vanwege afstuderen bij de andere universiteit/hogeschool Indien je bij de andere universiteit/hogeschool bent afgestudeerd en je wilt om die reden ook de inschrijving bij de Erasmus Universiteit beëindigen dan moet je enerzijds een uitschrijfverzoek voor de opleiding bij de Erasmus Universiteit in Studielink indienen en bovendien stuur je een bewijs van afstuderen met de afstudeerdatum van de andere universiteit/hogeschool naar:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Team In- Uitschrijven en Bekostiging
Antwoordnummer 2791
3000 VB Rotterdam

We zorgen er vervolgens voor dat de datum van uitschrijving gelijk wordt gesteld aan de datum van uitschrijving bij de andere universiteit/hogeschool en informeren deze instelling ook over de uitschrijving.