Nieuwsoverzicht Bestuurskunde

Eredoctoraat voor Christopher Hood tijdens dies natalis

Woensdag, 11 oktober 2017

De invloedrijke Britse bestuurskundige Christopher Hood ontvangt een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de viering van de dies natalis op woensdag 8 november 2017. De 104e verjaardag van de universiteit heeft als thema ‘For the benefit of all: making society work’. Centraal staat de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

20.10 | Oratie psycholoog Matthias Wieser | Beter behandelen van psychische stoornissen

Donderdag, 19 oktober 2017

Gebruik experimenten om het begrip en de behandeling van psychische stoornissen te verbeteren. Die oproep doet psycholoog prof. dr. Matthias Wieser tijdens zijn oratie op vrijdag 20 oktober 2017. Door experimenteel onderzoek te doen hoopt Wieser te kunnen bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van de behandeling van angststoornissen en chronische pijn.

13.10 oratie dr. Majone Steketee | Kindermishandeling onvoldoende herkend

Maandag, 16 oktober 2017

Kindermishandeling onvoldoende herkend, hulp schiet tekort

We laten die mishandelde kinderen, die straks zelf ouders zijn, nogal in de steek. Dat zegt bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen prof.dr. Majone Steketee in haar oratie. Ze gaat vrijdag 13 oktober 2017 in op het probleem dat we kindermishandeling niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen. Steketee bekleedt de leerstoel bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences vanwege het Verwey-Jonker Instituut.

Onzekerheid in bureaucratie

Woensdag, 11 oktober 2017

Ambtenaren die besluiten nemen over burgers, ervaren vaak onzekerheden waarbij ze moeten improviseren. Ook blijkt dat vergelijkbare situaties per opleidingsniveau van burgers anders geïnterpreteerd kunnen worden. Stereotypes zijn daarbij niet alleen een signaal, maar werken ook als frame. Dat stelt bestuurskundige Nadine Raaphorst in haar proefschrift over onzekerheden waartegen contactambtenaren in de praktijk aanlopen. Raaphorst promoveert donderdag 12 oktober 2017.

Werken aan slimme oplossingen voor de Rotterdamse buitenruimte met het governance design lab

Woensdag, 27 september 2017

Betrokken burgers, ambtenaren en andere partijen gaan samen in een governance design lab werken aan slimme oplossingen om gezamenlijk de publieke buitenruimte te beheren. Het lab is een initiatief van de Erasmus Governance Design Studio (EGDS), van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is in samenwerking met Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam opgericht. Dit eerste governance design lab wordt mede mogelijk gemaakt door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Studenten Bestuurskunde aan de slag voor openbaar bestuur

Dinsdag, 26 september 2017

Ruim 40 studenten van het masterprogramma bestuurskunde Beleid en Politiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan dit najaar aan de slag met een opdracht uit de praktijk van het openbaar bestuur. De Erasmus Governance Design Studio begeleidt dit designatelier dat op unieke wijze het universitair onderwijs verbindt aan de praktijk van het openbaar bestuur.

Psycholoog dr. Diane Pecher nieuwe hoogleraar Cognitie en Mentale Representatie

Dinsdag, 26 september 2017

Psycholoog dr. Diane Pecher is benoemd tot bijzonder hoogleraar Cognitie en Mentale Representatie bij het Departement Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door Erasmus Trustfonds.

Promotie Stephan Dorsman | Tegenstrijdige rol leidinggevende

Dinsdag, 26 september 2017

Overheden moeten met minder middelen beter presteren. Nieuwe producten en processen kunnen daarbij helpen. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij dit soort innovatie, stelt bestuurskundige Stephan Dorsman in zijn proefschrift. Ze blijken echter in een dubbelrol te belanden tussen continuïteit en risicomijding enerzijds, en innovatie en herontwikkeling anderzijds. Hij promoveert donderdag 28 september 2017.

Victor Bekkers nieuwe decaan ESSB

Donderdag, 21 september 2017

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof.dr. Victor Bekkers per 1 januari 2018 benoemd tot nieuwe decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).


Bookmark and Share