Onderzoeksprogramma

Bestuurskunde

Het onderzoek van de Vakgroep Bestuurskunde is georganiseerd in het onderzoeksprogramma 'Verbroken verbindingen, verbindend vermogen'. Het onderzoeksprogramma brengt mogelijke verklaringen in kaart voor de verbroken verbindingen tussen openbaar bestuur en samenleving. Daarnaast laat het onderzoeksprogramma ook zien hoe overheid en samenleving trachten deze verbroken verbindingen te herstellen. We onderscheiden in het onderzoeksprogramma’s twee clusters:

Binnen deze clusters worden onderstaande thema's op het gebied van verbroken verbindingen en verbindend vermogen nader beschreven, geanalyseerd en gewaardeerd aan de hand van twee criteria, te weten: a) effectiviteit, b) zelforganisatie.