Bibliotheekcommissie

De universiteit draait om het creëren en verspreiden van wetenschappelijke informatie & kennis.
De Universiteitsbibliotheek helpt studenten, docenten en onderzoekers hierbij. Input van direct betrokkenen is essentieel. Hiervoor is de Bibliotheekcommissie opgericht. Deze komt 1 tot 2 keer per jaar bij elkaar.

Zij signaleert en bediscussieert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op bibliotheekbeleid en -collectie en breder: de inrichting van de sociaal-wetenschappelijke informatievoorziening op de campus. Ze adviseert hierbij zowel de universiteitsbibliotheek (UB) als het faculteitsbestuur van de ESSB.
Kortom: de bibliotheekcommissie is de schakel tussen faculteit en bibliotheek. Uit alle onderscheiden afdelingen is een vertegenwoordiger in de commissie benoemd (zie hieronder).

Thema's die in 2016 en 2017 spelen betreffen onder andere:

  • de opzet van gerichte onderzoeksondersteuning - denk bijv. aan het adviseren over research data management plannen en Open Access ontwikkelingen;
  • herinrichting en opening van het fysieke B-gebouw (begin april 2017); de bibl.cie is bijv. gevraagd als klankbordgroep haar mening te geven;
  • inrichting en onderhoud van het fysieke studielandschap in het Polakgebouw;
  • een basispakket aan bibliometrische ondersteuning (research output management)
  • het uitrollen binnen alle faculteiten van een nieuw portfolio met e-modules informatievaardigheden op zowel BA niveau (2015) als (research)master en PhD niveau (2016);
  • docenten en studenten zo makkelijk mogelijk laten werken met wetenschappelijke informatie in hun eigen leeromgeving.

Hiernaast blijft de universiteitsbibliotheek zich natuurlijk doorontwikkelen op het gebied van collectie opbouw, de basis waarop alle diensten worden verleend.

Leden

 

Prof. Arwin van Buuren (bestuurskunde;
voorzitter)

 

 

Dr. Maartje Luijk (pedagogie)  
Dr. Birgit Mayer (psychologie)
 
drs. Jaap Hassoldt (sociologie)  
Drs. Judith Gulpers (UB,
faculty liaison librarian voor psychologie)

Studentlid: vacture

 

Drs. Gusta Drenthe (UB,
lfaculty iaison librarian voor sociologie, bestuurskunde,
pedagogie)

Onderzoeks- en onderwijs beleidsmedewerkers: doen mee al naar gelang de onderwerpen die aan de orde komen.

Reglement ESSB bibliotheekcommissie

Adviezen

Opname beoordeling bij online scripties (pdf)
Advies om bij de online scripties in de scriptiedatabank een beoordeling op te nemen in termen van ‘een 8 of hoger’ en ‘lager dan een 8’, en eventuele prijzen te vermelden.

Notulen van het afgelopen jaar

Klik hier voor de notulen van de afgelopen jaren. Thema's die het afgelopen jaar aan de orde zijn gekomen betreffen bijvoorbeeld de bibliotheekinrichting (het nieuwe studielandschap voor sociologie, psychologie en pedagogie! en de verbouwing van het B-gebouw), elektronisch publiceren, de zoekmachine sEURch, problemen rond (digitale) beschikstelling van scripties, kopieerapparaten (waar er nooit genoeg van zijn ...), digitale werk- en leeromgevingen, impact en auteursidentificatie, en nieuwe cursussen en bronnen / databanken.