ESSB in de samenleving

De mens en de samenleving staan centraal in het onderzoek en onderwijs bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. We hechten veel waarde aan de verbinding met de buitenwereld. Door professionals, beleidsmakers, bestuurders, burgers in aanraking te brengen met onze wetenschappelijke kennis willen we actief bijdragen aan de oplossing van vraagstukken in de samenleving. Onze onderzoekers zijn actief op thema’s als integratie, participatie, nieuwe vormen van bestuur, leefbaarheid, gedrag en gezondheid, opvoeding, onderwijs, organisatie, arbeid en diversiteit.

Samenwerking met maatschappelijke partijen en door actief kennis uit te dragen via het debat en in de media zijn de pijlers van onze verbinding met de samenleving.

Twitter: @ESSBerasmus

Contact: Marjolein Kooistra, communicatie-adviseur Erasmus School of Social and Behavioural Sciences | 010 408 2135 | 06 836 76 038 | kooistra@remove-this.essb.eur.nl