Toelatingstoets Pre-master Pedagogische Wetenschappen

In onderstaande tabel staat de precieze planning van de toets aangegeven.

Datum

Tijd

Onderdeel

Zaal

Woensdag 19-06-2019

13.30-15.30

SPSS toets (PC)

Mandeville T4-95 and 4-95A

Maandag 24-06-2019

13.30-16.30

Methodiek

Maandag 15-07-201909.00-10.45SPSS toets (PC)Mandeville T4-82

Woensdag 17-7-2019

18.30-21.30

Methodiek

 

Voorbereidende bijeenkomsten:

Voor de M&T onderdelen zullen colleges georganiseerd worden die gegeven worden door de pre-mastercoördinator. Let op: deze colleges gaan enkel over de stof uit het boek van Moore, McCabe & Craig (niet Passer). Er wordt van uitgegaan dat je de stof uit dit boek al bestudeerd hebt en dat alleen nog de moeilijkheden besproken hoeven te worden!

Voorafgaand aan de colleges is er gelegenheid om te oefenen met SPSS. Dit zal zijn in het PC-landschap op T4-095A (Mandeville gebouw, vierde verdieping). In onderstaande tabel staat de precieze planning aangegeven.

Datum

Tijd SPSS

Stof

Zaal

Tijd college

Zaal

Woe 15 mei 2019

16.00-17.00

H.1, H.2, H.3

T3-51 en  T3-52
(Mandeville)

17.30-19.45

Theil CB-2

Woe 22 mei 2019

16.00-17.00

H.4

T3-51 en  T3-52

17.30-19.45

Theil CB-2

Woe 29 mei 2019

16.00-17.00

H.5

T3-51 en  T3-52

17.30-19.45

Theil CB-2

Woe 5 juni 2019

16.00-17.00

H.6

T3-51 en  T3-52

17.30-19.45

Theil CB-2

Woe 12 juni 2019

16.00-17.00

H.7

T3-51 en  T3-52

17.30-19.45

Theil CB-2
Woe 3 juli 201916.30-19.45ToetsinzageTheil CB-3geen bijeenkomst 

Eduweb

Je krijgt vanaf 1 maart 2018 toegang tot onze elektronische leeromgeving zodat je gebruik kunt maken van extra leermateriaal. Eenmaal toegelaten dan krijg je meestal rond april een melding dat je toegang hebt tot de leeromgeving. 

Je kunt via www.eduweb.nl inloggen met je ERNA gegevens. Als je hebt ingelogd, ga je naar het tabblad “pre-master”. De volgende onderdelen zijn belangrijk:

 • Announcements: Dit is het informatie-kanaal waar alle berichten aan jullie zullen worden geplaatst. Deze berichten worden ook verstuurd naar je EUR-studentenmail. Houd deze mail goed in de gaten.
 • Forum: Onder “General” kun je algemene vragen stellen en zelf ook antwoord op vragen van anderen geven. De coördinator zal deze vragen ook bekijken en controleren op juistheid. Onder “Vragen over SPSS” kun je vragen stellen over de SPSS-opdrachten. Onder “Vragen voor colleges” kun je vragen stellen die je graag in het college besproken wilt hebben. Zorg dat je deze vragen minimaal een dag van tevoren stelt, zodat de coördinator zich hierop kan voorbereiden.
 • Info about the course: hier kun je informatie vinden over de bijeenkomsten en de toelatingstoets. Lees deze informatie goed door.
 • Learning resources: hier kun je de slides bekijken van de colleges op woensdag (lecture (slides)), online colleges over elk hoofdstuk bekijken ten behoeve van de zelfstudie (conceptual lectures), instructiefilmpjes bekijken met uitleg over de berekeningen van elk hoofdstuk (worked example lectures) en het formule- en tabellenblad bekijken dat ook tijdens de toets zal worden uitgedeeld.
 • Bij Practical zie je de volgende onderdelen
  • Info about the practical: hier kun je informatie vinden over de SPSS oefeningen.
  • SPSS sessions: hier staan de SPSS-opdrachten, de datasets en de uitwerkingen van de opdrachten. Ook vind je hier links naar instructiefilmpjes over bepaalde SPSS procedures.
  • Schrijfopdracht: hier vind je de richtlijnen voor de schrijfopdracht en een voorbeeld. 

Zeer belangrijk: Alle lesmaterialen die via Eduweb worden aangeboden zijn bedoeld als tijdelijke hulp bij de zelfstudie voor de toelatingstoets. Deze materialen zijn eigendom van de Erasmus Universiteit Rotterdam en mogen op geen enkele manier gekopieerd en /of verspreid worden. Als je de toelatingstoets niet haalt en je hebt geen toegang meer tot Eduweb, heb je dus ook geen toegang meer tot de lesmaterialen. 

Inhoud van de onderdelen van de toelatingstoets

 • M&T kennis: meerkeuzetoets bestaande uit 40 vragen. Probeer alle vragen te beantwoorden, blijf dus niet te lang bij één vraag hangen.
 • SPSS toets: computertoets bestaande uit 20 opdrachten. Voer de opdrachten uit in SPSS en geef alleen je antwoord (een cijfer, geen tekst).
 • Schrijfopdracht: schrijf een Methode en Resultaten sectie in APA-stijl (2 A4). 

Beoordeling van de onderdelen

 • Om toegelaten te worden tot de pre-master Pedagogische Wetenschappen moet je ALLE verplichte onderdelen van de toelatingstoets halen.
 • Je hebt de toelatingstoets gehaald als je op elk onderdeel een cijfer van minimaal 5.5 haalt.
 • In onderstaande tabel staat de precieze planning van de herkansingen aangegeven. Meer informatie over de herkansingen volgt bij het vrijgeven van de resultaten van de toelatingstoets.
   

Datum

Tijd

Onderdeel

11-07-2018

18.30-21.30

M&T kennistoets

13-07-2018

Uiterlijk 23.55

Schrijfvaardigheid

16-07-201809.00-10.45SPSS toets

31-07-2018

 

 

Bekendmaking resultaten

 

Vragen kun je via het forum op Eduweb stellen aan de pre-mastercoördinator van Pedagogische Wetenschappen.

Als je een functiebeperking hebt, geef dit zo snel mogelijk door aan de pre-mastercoordinator om in aanmerking te komen voor extra facilteiten. Let op: je hebt hier een officiele verklaring voor nodig.

Gang van zaken tijdens de toetsen in de M-hal:

 • Belangrijk: Neem een legitimatiebewijs mee! Als je dit niet bij je hebt, mag je NIET deelnemen aan de toelatingstoets.
 • Zet je telefoon uit, niet alleen ‘stil’ maar echt UIT en zorg dat het buiten handbereik ligt. Iedere vorm van communicatie wordt gezien als fraude, zorg dus dat je telefoon op geen enkele manier kan afgaan tijdens de toetsen!
 • Je tas mag bij je tafel op de grond liggen, maar MOET afgesloten zijn en blijven. Zorg dus dat je een tas bij je hebt die dicht kan.
 • Bij binnenkomst in de M-hal zoek je het blok waarin je plaats moet nemen en gaat rustig zitten.
 • Op je tafel mag alleen liggen: je legitimatiebewijs, een pen, potlood, gum, eventueel een rekenmachine (GEEN grafische!), eventueel een flesje drinken en iets kleins te eten.
 • De pre-mastercoördinator is het eerste half uur aanwezig om organisatorische redenen (niet om inhoudelijke vragen te beantwoorden).
 • Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij een hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.
 • Het is toegestaan na het eerste uur één toiletbezoek te maken. Dit dien je eerst aan te geven bij de surveillant.
 • Tijdens de M&T kennistoets wordt een tabellen- en formuleblad uitgedeeld en je krijgt kladpapier, deze mag je tijdens de toets gebruiken, maar mag je NIET mee naar huis nemen. Je dient dus ALLES na afloop in te leveren.
 • Je mag de tentamenzaal niet eerder dan één uur na aanvang verlaten. Als je klaar bent, geef je dit aan bij de surveillant. Wacht tot je tentamen en kladpapier is opgehaald en zorg bij het verlaten van de zaal dat je zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de andere deelnemers.
 • De laatste 15 minuten van een tentamen mag je de zaal niet verlaten, blijf dan rustig zitten. Na het verstrijken van de tentamentijd haalt de surveillant het tentamen en kladpapier op.
 • De SPSS toets vindt plaats in een ander gebouw: Mandeville gebouw, 4de verdieping. Als je met je rug naar het van der Goot-gebouw staat, loop je naar rechts richting het Mandeville gebouw. Volg op de 4de verdieping de borden: PC-landschap en neem plaats achter een computer in de ruimte aangegeven met “SPSS-toets toelating pre-master Pedagogische Wetenschappen”. Daar zal de pre-mastercoördinator verdere instructies geven.

Veel succes!