Toelatingsmodule Pre-master Pedagogische Wetenschappen

Update mbt het coronavirus: onder de huidige omstandigheden met COVID-19 zal deze toelatingsmodule in aangepaste vorm vanaf 12 mei van start gaan.
Rond begin mei krijg je hier nader bericht over. We zijn nu alles aan het opzetten voor online colleges en oefensessies.
 
Mocht je nu al het een en ander willen voorbereiden, raden wij je aan de leeslijst 
onderaan deze website te raadplegen. Oefenen met SPSS kan vanaf 12 mei door middel van de online oefensessies, waar je dus binnenkort meer over zult horen.

Toelatingstoetsen | Instroom 2021-2022

 • Ter voorbereiding op de toelatingstoetsen worden een vijftal online colleges/ sessies voor zowel de M&T- en SPSS-onderdelen aangeboden, die gegeven worden door de pre-mastercoördinator. De sessies worden uiterlijk op de volgende momenten beschikbaar gemaakt via de elektronische leeromgeving. 

  Let op: Er wordt van uitgegaan dat je de stof uit de boeken bestudeerd hebt voordat je de betreffende sessie(s) bekijkt (zie studiewijzer in de elektronische leeromgeving). Alleen de moeilijkheden zullen namelijk worden besproken!

  Online colleges/ sessiesUiterlijk beschikbaar

  M&T 1 & SPSS 1

  12 mei

  M&T 2 & SPSS 2

  19 mei

  M&T 3 & SPSS 3

  26 mei

  M&T 4 & SPSS 4

  2 juni

  M&T 5 & SPSS 5

  9 juni
 • Hieronder vind je de data van de toelatingstoetsen voor het jaar 2020-2021. Meer informatie over de toetsen ontvang je na beoordeling van je toelaatbaarheid.

  Voor examendata van M&T- en SPSS-toets, zie onderstaand schema:

  Examendata   
  Toelatingstoetsen Pre-master - MethodiekWednesday, 16 June 21, 18:30 - 21:00Exam

  Take home assessment

  Toelatingstoetsen Pre-master - SPSSWednesday, 23 June 21, 18:30 - 21:00Exam

  Take home assessment

  Toelatingstoetsen Pre-master - MethodiekWednesday, 14 July 21, 13:30 - 16:00Re-sitOnline proctored
  Toelatingstoesten Pre-master - SPSSMonday, 19 July 21, 18:30 - 21:00Re-sitTake home assessment
 • Je krijgt na aanmelding (en uiterlijk half mei) toegang tot onze elektronische leeromgeving Canvas, zodat je gebruik kunt maken van de aangeboden leermaterialen. Je krijgt automatisch een melding dat je toegang hebt tot de leeromgeving. 

  Je kunt via Canvas.eur.nl inloggen met je ERNA gegevens. Als je hebt ingelogd, ga je naar het “Courses” in de zwarte linker menubalk en als je daarop klikt kun je de gewenste vakken openen. De volgende onderdelen zijn belangrijk in het vak:

  • Announcements: Dit is het informatiekanaal waar alle berichten aan jullie zullen worden geplaatst. Deze berichten worden ook verstuurd naar je EUR-studentenmail. Houd deze mail goed in de gaten.
  • Discussion: Onder “General” kun je algemene vragen stellen en zelf ook antwoord op vragen van anderen geven. Onder “Vragen over SPSS” kun je vragen stellen over de SPSS-opdrachten. Het is de bedoeling dat studenten elkaar kunnen helpen. Aan het einde van de cursus zal de coördinator deze vragen ook bekijken en controleren op juistheid. In het laatste college zal hier feedback over volgen. 
  • Modules: Hier kun je informatie vinden over de colleges/ sessies die aangeboden worden en over de toelatingsmodule. Lees deze informatie goed door. Er zijn ook verschillende bronnen te vinden die je kunnen helpen (bijvoorbeeld instructiefilmpjes met uitleg over de berekeningen van elk hoofdstuk: worked example lectures).

  Zeer belangrijk: Alle lesmaterialen die via Canvas worden aangeboden zijn bedoeld als tijdelijke hulp bij de zelfstudie voor de toelatingsmodule. Deze materialen zijn eigendom van de Erasmus Universiteit Rotterdam en mogen op geen enkele manier gekopieerd en /of verspreid worden.
   

  • M&T-kennistoets: meerkeuzetoets. Probeer alle vragen te beantwoorden, blijf dus niet te lang bij één vraag hangen.
  • SPSS-toets: online toets over toepassing van SPSS, aan de hand van screencasts.
  • Schrijfvaardigheden: Je krijgt materialen aangereikt om je schrijfvaardigheden te oefenen. Maak hiervan gebruik om voorbereid te zijn op de pre-master. Je schrijfvaardigheid wordt niet getoetst.
  • Om toegelaten te worden tot de pre-master Pedagogische Wetenschappen moet je beide verplichte onderdelen van de toelatingsmodule halen.
  • Je hebt de toelatingsmodule gehaald als je op beide onderdelen een cijfer van minimaal 5.5 haalt.
  • In onderstaande tabel staat de precieze planning van de herkansingen aangegeven. Meer informatie over de herkansingen volgt bij het vrijgeven van de resultaten van de toelatingsmodule.

  Als je een functiebeperking hebt, geef dit zo snel mogelijk door aan de pre-mastercoördinator om in aanmerking te komen voor extra faciliteiten. Let op: je hebt hier een officiële verklaring voor nodig.

  • Belangrijk: Neem een legitimatiebewijs mee! Als je dit niet bij je hebt, mag je NIET deelnemen aan de toelatingstoets.
  • Zet je telefoon uit, niet alleen ‘stil’ maar echt UIT en zorg dat het buiten handbereik ligt. Iedere vorm van communicatie wordt gezien als fraude, zorg dus dat je telefoon op geen enkele manier kan afgaan tijdens de toetsen!
  • Je tas mag bij je tafel op de grond liggen, maar MOET afgesloten zijn en blijven. Zorg dus dat je een tas bij je hebt die dicht kan.
  • Bij binnenkomst in de M-hal zoek je het blok waarin je plaats moet nemen en gaat rustig zitten.
  • Op je tafel mag alleen liggen: je legitimatiebewijs, een pen, potlood, gum, eventueel een rekenmachine (GEEN grafische!), eventueel een flesje drinken en iets kleins te eten.
  • De pre-mastercoördinator is het eerste half uur aanwezig om organisatorische redenen (niet om inhoudelijke vragen te beantwoorden).
  • Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij een hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.
  • Het is toegestaan na het eerste uur één toiletbezoek te maken. Dit dien je eerst aan te geven bij de surveillant.
  • Tijdens de M&T kennistoets wordt een tabellen- en formuleblad uitgedeeld en je krijgt kladpapier, deze mag je tijdens de toets gebruiken, maar mag je NIET mee naar huis nemen. Je dient dus ALLES na afloop in te leveren.
  • Je mag de tentamenzaal niet eerder dan één uur na aanvang verlaten. Als je klaar bent, geef je dit aan bij de surveillant. Wacht tot je tentamen en kladpapier is opgehaald en zorg bij het verlaten van de zaal dat je zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de andere deelnemers.
  • De laatste 15 minuten van een tentamen mag je de zaal niet verlaten, blijf dan rustig zitten. Na het verstrijken van de tentamentijd haalt de surveillant het tentamen en kladpapier op.
  • De SPSS toets vindt plaats in een ander gebouw: Mandeville gebouw, 4de verdieping. Als je met je rug naar het van der Goot-gebouw staat, loop je naar rechts richting het Mandeville gebouw. Volg op de 4de verdieping de borden: PC-landschap en neem plaats achter een computer in de ruimte aangegeven met “SPSS-toets toelating pre-master Pedagogische Wetenschappen”. Daar zal de pre-mastercoördinator verdere instructies geven.

  Veel succes!