Voorwaardelijk toegelaten: andere gevallen

Lees alsjeblieft je e-mail van toelating zorgvuldig door om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van jouw toelatingsvoorwaarden.

Positieve uitslag van de toelatingstest

Je dient verplicht deel te nemen aan een toelatingstest. Meer informatie met betrekking tot de inhoud, planning, locatie, voorbereiding voor de toets kun je vinden op de website voor toegelaten studenten (gedeelte voor pre-master studenten, Toelatingstoets).

Let er op dat deze website vaak wordt aangepast en dat je hem dus regelmatig checkt voor updates tot het moment van de toets.

Bewijs van Nederlandse taalvaardigheid

Stuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk VOOR 20 augustus een digitaal bewijs van Nederlandse taalvaardigheid (NT2, Programma II) op naar dit e-mail adres.

Suggestie van de Toelatingscommissie

Lees alsjeblieft je e-mail van toelating zorgvuldig.