Voorwaardelijke toegelaten: Checklist

Afgeronde studie

Lees alsjeblieft je e-mail van toelating zorgvuldig door om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van jouw toelatingsvoorwaarden.  

Afgeronde studie en bewijs van afstuderen

Stuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 20 augustus een digitale kopie van je bachelordiploma / met een gewaarmerkte* cijferlijst naar dit e-mailadres, tenzij je huidige onderwijsinstelling de Erasmus Universiteit Rotterdam is, dan voldoet een digitaal studievoortgangsoverzicht.

Sommige universiteiten reiken diploma’s pas laat in de zomer – of zelfs vroeg in de herfst – uit (ook als je feitelijk al bent afgestudeerd). Als dit voor jouw universiteit ook geldt, vraag dan om een officiële afstudeerverklaring, waarop vermeld wordt dat je aan alle eisen voor het afstuderen voldoet. Dit document moet uiterlijk voor 20 augustus verstuurd worden voorlichting@essb.eur.nl. Het moet een gewaarmerkte document zijn, met de stempel van de universiteit, een handtekening en een datum. Een voorbeeld van zo’n brief van je universiteit kun je hier vinden.

Stuur ook voor 20 augustus de hard copies van de volgende documenten op:

  • Cijferlijst(-en): gewaarmerkte kopie(-ën)
  • Afstudeerverklaring / Diploma: gewaarmerkte kopie*

Bewijs van afgeronde extra vakken/ minor/ pre-master/ academische route/ academische PABO

Stuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 20 augustus een digitale kopie van je cijferlijst met het bewijs van afgeronde vakken. Je cijferlijst moet gewaarmerkt zijn en van de digitale kopie (verstuurd naar dit e-mail adres) moet een hard copy nagestuurd worden, tenzij je huidige onderwijsinstelling de Erasmus Universiteit Rotterdam is, dan voldoet een digitaal studievoortgangsoverzicht.

Adres voor het opsturen van documenten

In plaats van het opsturen van documenten per post kan je ook langs komen op ons kantoor met de originele documenten – wij kunnen de kopieën dan voor je maken.

*Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document, legitiem of anders, die een stempel en handtekening bevat wat bevestigt dat het document authentiek is, een legitieme kopie. Een document kan alleen gewaarmerkt worden door een hiervoor gemachtigd persoon (een universiteitsmedewerker, een notaris, een beëdigd vertaler, etc. – afhankelijk van het land). Een fotokopie van een origineel of gewaarmerkt document wordt niet beschouwd als een gewaarmerkt document tenzij de fotokopie is gesigneerd en bestempeld door een gemachtigd persoon na het maken van de fotokopie.