Master Bewijs van Toelating

De deelnemer die de pre-master volledig en tijdig heeft afgerond ontvangt van de examencommissie van ESSB een Bewijs van Toelating voor de master(richting) die aansluit op de premaster. Het Bewijs van Toelating blijft één jaar geldig wanneer niet aansluitend een aanvang wordt gemaakt met de master. Na één jaar komt het Bewijs van Toelating te vervallen en is toelating tot de master niet mogelijk tenzij opnieuw aan de voorwaarden wordt voldaan. Deelnemers ontvangen geen graad of getuigschrift.