Samenwerking met gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor onderzoek naar gedrag

Hoe kun je zo veel mogelijk bewoners stimuleren voor het maken van duurzame keuzes? Door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is de intentie uitgesproken om met een multidisciplinair team van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) op zoek te gaan naar manieren om verschillende bewonersgroepen te bereiken en te stimuleren meer duurzame keuzes te maken in het project “Duurzaamheid als collectieve gedragsopgave”.

Klimaatverandering, beter gezegd klimaatverstoring, is een feit. Iedereen kan een bijdrage leveren aan het vinden van een oplossing hiervan. Overheden kunnen op allerlei manieren beleid ontwikkelen die mensen aanmoedigen tot het maken van duurzame keuzes zoals op gebied van energiegebruik, voedsel, circulariteit en vervoer. Alleen niet iedereen erkend het belang van duurzaamheid als een prioriteit.

Intentie tot samenwerking

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk willen hierin verandering brengen. Op basis van deze doelstelling is de intentie uitgesproken om samenwerking aan te gaan met onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De verwachting is dat half januari de formele samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen wordt gesloten.

Maken van duurzame keuzes door verschillende bevolkingsgroepen

Het uitgangspunt van het project is dat klimaatverandering en duurzaamheid er voor verschillende bevolkingsgroepen verschillend uitziet. Wil je iedereen effectief kunnen uitnodigen tot het maken van duurzame keuzes, dan is het belangrijk eerst goed te begrijpen op wat niet-duurzaam gedrag in stand houdt en op welke wijze we gedragsverandering zouden kunnen bewerkstelligen.

In het onderzoek wordt allereerst gezocht naar hoe groepen in de samenleving met verschillende wereldbeelden beleidsmaatregelen verschillend interpreteren. Vervolgens willen de onderzoekers samen met de gemeenten begrijpen waar bij verschillende groepen kansen liggen voor gedragsverandering en hoe ze dat kunnen vormgeven. Lopende het onderzoek wordt een vertaling van deze inzichten in concrete beleids -en sturingsmaatregelen gemaakt, ingezet en geëvalueerd. De uitkomst van het onderzoek zal naar verwachting leiden tot een andere manier van beleidsvorming en implementatie.

Over het project

Het project start op 1 januari 2021 en kent een looptijd van 5 jaar. Het onderzoek maakt gebruik van drie wetenschappelijke disciplines, te weten psychologie, sociologie en bestuurskunde. Het onderoek wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeenten en de Erasmus Universiteit.

Maatschappelijke impact is een belangrijk uitgangspunt van de strategie van de EUR en de ESSB, daar past dit onderzoek goed bij. Het project maakt onderdeel uit van de strategische pijler van de ESSB, Behavioural Change.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen