Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Nederlandse (door de overheid) bekostigde universiteiten moeten op basis van de ‘Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek’ (WHW) voor de opleidingen die zij aanbieden zogenaamde Onderwijs- en Examenregelingen (OER’s) opstellen.

Op deze pagina vindt u de Onderwijs- & Examenregelgevingen (OER) en Regels & Richtlijnen van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences voor het huidige academische jaar. 

2020-2021

2019-2020