Uitschrijven bij afstuderen

Studenten die voortijdig met hun opleiding stoppen en studenten die afstuderen dienen zichzelf tijdig uit te schrijven voor hun opleiding. Onnodig lang ingeschreven staan kan problemen opleveren, zoals:

  • Studenten OV-chipkaart moeten terugbetalen;
  • Collegegeld moeten betalen terwijl de student eigenlijk al klaar is;
  • Studiefinanciering moeten terugbetalen, en;
  • Op papier studievertraging oplopen terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

Om de bovenstaande problemen te vermijden dienen studenten zich tijdig uit te schrijven. Zie hiervoor de onderstaande twee stappen. Uitschrijven kan bijvoorbeeld per smartphone en is binnen enkele minuten geregeld.

  1. Uitschrijven bij Studielink
    Log in en ga naar ‘Mijn opleidingen’. Klik op het kruisje achter de te verwijderen inschrijving. Het formulier ‘Verzoek tot uitschrijving’ verschijnt vervolgens; vul deze in en klik op ‘Bevestigen’.
  2. Uitschrijven bij DUO

De uitschrijving gaat in bij aanvang van de maand volgend op de maand waarin het uitschrijfverzoek via Studielink is ingediend.   

Let op: