Onderzoek

Meeting the Future Society

From Lab to Society

Department of Psychology, Education and Child Studies

Public Issues and Governance

Department of Public Administration and Sociology

Onderzoeksthema's

Global Social Challenges

Maatschappelijke Conflicten en Groepsverschillen

Cognitieve processen van complotdenken

Organisational Dynamics in the Digital Society

Participatie, bewonersinitiatieven en sociaal ondernemerschap

Familiesolidariteit

Familie en Ongelijkheid

Effectieve en Efficiënte Leeromgevingen

Publieke dienstverlening in de praktijk

Besturen in de netwerksamenleving

Persoonlijkheidsstoornissen

Maatschappelijke impact

Maatschappelijke Impact

Prijzen en Prestaties

ODISSEI: Open Data Infrastructure

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen