Burgers en publieke diensten

Current facets (Pre-Master)

Het onderzoek naar burgers en publieke diensten richt zich op de volgende thema's:

 • Vertrouwen
 • Tevredenheid met publieke diensten
 • Individuele keuze en burgers als klanten
 • Red Tape
 • Coping with stress during public service delivery

Vertrouwen

Vertrouwen is een kernbegrip in de bestuurskunde. Het gaat hierbij om:

 • Vertrouwen van burgers in de overheid en in publieke diensten
 • Onderling vertrouwen tussen ambtenaren en overheden
 • Vertrouwen van de overheid en de ambtenaar in de burgers die ze dienen
 • Spanningen tussen controle en vertrouwen

De Vakgroep Bestuurskunde heeft lange ervaring in het onderzoek naar vertrouwen. Veel van dit onderzoek is internationaal vergelijkend en gebaseerd op grootschalig opinie-onderzoek, inclusief secundaire data.

Projecten

Burgers als klanten

In het onderzoek naar burgers als klanten kijken we naar drie zaken:

 • Tevredenheid met publieke dienstverlening en klantvriendelijkheid
 • Keuzegedrag van burgers
 • Klagen over publieke diensten

Projecten